Dank aan klankbordgroep Zevenellen

Dank aan klankbordgroep Zevenellen

In 2020 nam OML het initiatief tot de vorming van de Klankbordgroep Zevenellen (*). Inmiddels is OML in de afrondende fase gekomen van de gebiedsontwikkeling op haar gedeelte van het bedrijvenpark (noordelijke deel).

Daardoor dragen wij graag het stokje voor de organisatie en de invulling over aan de Gemeente Leudal.

De gemeente start in het najaar met de eerste bijeenkomst in de vorm van een plenaire sessie. Dit komt neer op een openbare bijeenkomst waarbij iedereen welkom is (vooraf aanmelden noodzakelijk). De leden van de klankbordgroep sluiten hierbij aan. OML blijft uiteraard nauw betrokken en faciliteert presentaties van (potentiële) nieuwe vestigers.

Wij danken alle leden van de Klankbordgroep Zevenellen zeer hartelijk voor hun tomeloze inzet, positief kritische houding en adviezen. We hebben samen 3 jaren hard gewerkt aan een goede invulling van het bedrijvenpark en zijn zeer dankbaar voor hetgeen we samen hebben bereikt. Want één ding is zeker: samen kom je verder!

Uit de Klankbordgroep Zevenellen zijn ook enkele sub-werkgroepen ontstaan. De werkgroep Verkeer gaat ook door onder leiding van de gemeente Leudal. De plannen van de groen-werkgroep zijn vastgesteld en worden momenteel uitgevoerd.

Lees meer op: https://www.leudal.nl/verandering-vorm-klankbordgroep-zevenellen

Met speciale dank aan: Peter Smeets, Frans van Poppel, Dorpsraad Haelen, Wim Kuijpers, Peter Groeneveld, Rianne Smeets, Wilhelmina Hoedjes, Natuur- en Milieufederatie Limburg, Studiegroep Leudal, Jan Janssen, Liesbeth Ponsen, Marie Christine Adams. Faunabeheer Limburg, Jan-Willem de Haan, Judith de Groot, Dorpsraad Horn,Lars Helwegen.

 

 

(*) Het in ontwikkeling zijnde Bedrijvenpark Zevenellen is gelegen in de gemeente Leudal.