Nieuw leven portiersloge Zevenellen

Nieuw leven portiersloge Zevenellen

Midden op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen staat de voormalige portiersloge. Een leuk, klein gebouw. Op een prachtige plek bij de groene long. De plek waar, tot in 2020, bezoekers welkom werden geheten voor toegang tot het terrein. Kijkend wat er mee te doen, bedacht Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV een mooie, tijdelijke bestemming: als ontvangst- en vergaderruimte.

John Giesen, gebiedsontwikkelaar OML: ‘Afbreken kan altijd, maar we zagen ook een kans in hergebruik van de portiersloge. Met het oog op de ontwikkelingen op het bedrijvenpark is het natuurlijk fijn als je mensen óp locatie, in het hart van het Zevenellen-terrein, kunt ontvangen. In weer en wind.“

De nieuwe colleges van de gemeenten die in OML deelnemen (gemeente Echt-Susteren, gemeente Leudal, gemeente Maasgouw, gemeente Roerdalen en gemeente Roermond) konden het gebouw onlangs tijdens een veldbezoek alleen nog van de buitenkant bekijken. Inmiddels zijn de eerste bezoekers ontvangen.

Opschonen en inrichten
John: “We hebben de ruimte opgeschoond en opnieuw ingericht. Alle faciliteiten voor de keuken, water, et cetera waren nog aanwezig. Bloem Sloop & Recycling, waarmee we eerder samenwerkten op het terrein, heeft voor ons de vloerbedekking verwijderd en gerecycled. In aansluiting op onze duurzaamheidsgedachten. De tafel met het oude schakelpaneel, waarmee de portiers onder andere de poorten en de verlichtingen van het terrein regelden, is bewaard gebleven. Dat hebben we aangeboden aan een lokaal museum.”

De keuken is ingericht, er is nieuwe vloerbedekking gelegd en er zijn vergadermeubels geplaatst, die eerder dienst deden bij een andere eigenaar. “Zo hebben we een prachtige ontvangst- en vergaderruimte voor onze gasten”, aldus John. De portiersloge bestaat uit één grote ruimte en een paar kleine ruimtes. Begin oktober had de klankbordgroep Zevenellen, als externe gast, met haar vergadering de primeur. Ook de Raad van Commissarissen vergaderde er onlangs. OML verwacht het gebouw een aantal uren per week te gebruiken.

Duurzaamheid en circulariteit
Binnenkort komen nog enkele openbare parkeerplaatsen bij de portiersloge. Dat zijn de enige, tijdelijke, openbare parkeerplekken op het bedrijvenpark. De (toekomstige) bedrijven zorgen voor parkeerplekken op hun eigen perceel. John: “Bij deze openbare parkeerplekken, zo’n zes à zeven, komen ook weer duurzaamheid en circulariteit terug: een deel van de materialen die vrijkwamen bij de sloop van het voormalige PLEM-hoofdkantoor benutten we voor de verharding van de parkeerplaatsen. Denk daarbij aan gebroken beton en steen.  Ook voor het freesasfalt (red. zie foto) hergebruiken we asfalt dat eerst elders een plek had.” OML streeft naar zoveel mogelijk hergebruik. Zelfs het nieuwe looppad naar de portiersloge is gemaakt van oude klinkers van het terrein. Woorden én daden.

Toekomst portiersloge
In de portiersloge komt nog informatie met foto’s over de ontwikkeling van Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen. Aangezien de portiersloge grotendeels bestaat uit glas, is het nog even zoeken naar een weg. Door al dat glas is er in ieder geval een mooi zicht op de omgeving.

Voorlopig gebruikt OML de portiersloge zelf. John: “Het blijft natuurlijk de vraag ‘Wat als OML het niet meer nodig heeft’? of er dient zich iets anders aan. Net zoals met de verkoop van de bedrijfskavels is het voor ons altijd een kwestie van afwegingen en keuzes maken. Wil je het langdurig in stand houden? Dat vergt de nodige investeringen. Ondernemers zien zaken uiteindelijk graag renderen. Wat de toekomst brengt voor de portiersloge? Dat is voor nu nog even een verrassing. OML onderzoekt dit met enkele ondernemers.”