Terug in de tijd: historische film Zevenellen

Terug in de tijd: historische film Zevenellen

Terug naar de jaren vijftig van de vorige eeuw. Veel voormalige en huidige inwoners van Buggenum, Haelen en omgeving (de 70-ers van vandaag) groeiden op in de tijd die het industriële begin van het huidige Zevenellen-terrein markeerde. Zij maakten de bouw van de Maascentrale van de Provinciale Limburgse Elektriciteit Maatschappij mee. Beter bekend als de PLEM. En de daarmee gepaard gaande maatschappelijke ontwikkelingen van de omliggende dorpen Buggenum, Haelen en Horn.
Deze, voor onze contreien, zo belangrijke economische ontwikkeling is vastgelegd op film. Met dank aan de Studiegroep Leudal (werkgroep Heemkunde) delen we deze historische vastlegging graag met geïnteresseerden. Aan het slot van de avond vertonen we ook nog beelden van de sloop van de centrale en is er gelegenheid om nog even na te praten.

Heeft u interesse? meld u zich nú aan via info@oml.nl. Wij brengen u op de hoogte van de datum, tijdstip en locatie.

Gezien de ontwikkelingen rondom Corona is het momenteel nog niet mogelijk een exacte datum vast te leggen. Wij rekenen op uw begrip.


Terug in de tijd: ansichtkaart ‘groeten uit Buggenum’