Deze week verschenen maar liefst twee regionale uitgaves met artikelen over OML.

Bedrijfshuisvesting Noord- en Midden-Limburg:
In deze uitgave van de Bedrijfshuisvesting Noord- en Midden-Limburg publiceert OML een pagina groot artikel over de schaarste in bedrijfsgronden. Het is belangrijk dat ondernemers vroegtijdig aan de bel trekken om de zoektocht te starten naar de juiste bedrijfslocatie. Waarom en hoe OML dit aanpakt leest u hier: artikel ‘start tijdig uw zoektocht naar de beste bedrijfslocatie’ uitgave juni 2022 Matos Media

Over Bedrijfshuisvesting Noord- en Midden Limburg: Deze krant wordt in een oplage van 13.400 exemplaren verspreid onder alle bedrijven ingeschreven in de KvK binnen de regio Noord- en Midden Limburg. De krant verschijnt twee keer per jaar en richt zich vooral op het huisvestingsklimaat voor bedrijven.

Limburg Onderneemt:
Ook in het magazine van Limburg Onderneemt verscheen een artikel over de zoektocht naar de juiste bedrijfslocatie. In deze uitgave een beknopte versie, maar met dezelfde boodschap. Start tijdig je zoektocht gezien de huidige schaarste aan bedrijfsgronden. Lees hier het volledige artikel: Artikel ‘Schaarste aan bedrijfsgronden maakt bedrijfshuisvesting uitdagend’ juni 2022 – Limburg Onderneemt

Over Limburg Onderneemt: dit magazine verschijnt maandelijks en is een bijlage voor abonnees van Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad. ca. 200.000 geadresseerden ontvangen het blad in huis.