In  2021 kocht GK Echt BV voor het bedrijf Routz een kavel op Businesspark Midden-Limburg in de gemeente Echt-Susteren. Routz realiseert hier momenteel een fonkelnieuw, toekomstbestendig bedrijfspand. De kavel lig parallel aan de A73, maar grenst niet geheel hieraan. Om de zichtlocatie te  behouden, met het oog op toekomstige ontwikkelingen op de zuidelijke kavel, is het verzoek gedaan aan OML voor de strategische aankoop van een extra strook bedrijfsgrond.

Op 29 september 2023 heeft  OML een extra kavel van 1.814 m2 aan GK Echt BV geleverd. De percelen zijn gelegen aan de A73. Er ligt, op dit moment, geen plan om de bouw van het bedrijfspand uit te breiden. De aankoop is vooral gericht op meer buitenruimte voor de aankleding van het bedrijfspand en voor het beeld vanaf de snelweg.

 

De aankoop betreft de volgende kadastrale nummers:

Gemeente Echt, sectie S, nummers 99, 722 en 841, allen gedeeltelijke percelen én

Gemeente Echt, sectie S, nummer 728 geheel perceel,

totaal groot circa 1.814 m2