Vacature Directeur

Wij zijn op zoek naar een directeur. Ben jij een koersvaste leidinggevende en goed in het creëren van draagvlak? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vacature Directeur

OML BV (Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg) is gevestigd te Roermond en heeft als doel: het leveren van een bijdrage aan de economische ontwikkeling ten behoeve van de leefbaarheid in Midden-Limburg. De toegevoegde waarde van OML zit in het creëren van een goed huisvestingsklimaat voor bedrijven en hun omgeving. Zij tracht het omschreven doel te realiseren door:

  • Het beheren en vitaal houden van werklocaties;
  • Het beschikken over en uitgeven/inzetten van grondposities;
  • Het ontwikkelen van gebieds- en locatieconcepten;
  • Het voeren van acquisitie;
  • Het verstrekken van advies en ondersteunende diensten.

De vennootschap wordt (statutair) bestuurd door de Directeur. Deze wordt, op voordracht van de Raad van Commissarissen, benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De aandeelhouders zijn 5 gemeenten in Midden-Limburg: Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond.

De Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg beschikt over een kleine professionele uitvoeringsorganisatie (ongeveer 6 fte) die onder de vlag van de rechtsvoorganger gedurende ruim tien jaar expertise heeft opgebouwd in een scala van werkzaamheden die samenhangen met deze taakstelling. De core business is project- en procesmanagement. Voor specialistische uitvoeringswerkzaamheden maakt de onderneming gebruik van expertise en ondersteunende diensten van externe leveranciers.

Het (her)ontwikkelen en herstructureren van bedrijventerreinen kan gezien worden als de belangrijkste taakstelling van het bedrijf.  Juist in de combinatie van die taken in de levenscyclus van een bedrijventerrein, gecombineerd met de intermediaire rol naar de overheid, ligt de kracht van een effectieve aanpak. In een integrale en gecoördineerde benadering van vraag en aanbod op (boven) regionaal niveau en vanuit een regionaal beleidsperspectief ligt het onderscheidend vermogen. Als missie geldt: ‘Het duurzaam economisch versterken van de regio Midden-Limburg’

Door middel van het maatschappelijk verantwoord realiseren van (ruimte voor) bedrijfshuisvesting en het ondersteunen en enthousiasmeren van economische ontwikkeling en samenwerking binnen de gehele regio, uitgaande van de belangen van de aandeelhouders, vanuit een actieve, uitvoerende en regisserende onderneming.

OML werkt met en voor zeer diverse bedrijven, van zzp tot multinational en van landbouw tot dienstverlening.  Met recht een unieke organisatie!

De komende jaren ligt er een grote uitdaging in het beschikbaar krijgen van grondposities door middel van herstructurering en herontwikkeling  van brownfield locaties en greenfield ontwikkelingen. Daarnaast  is het van belang dat de in kaart gebrachte projecten geagendeerd en geprioriteerd worden.

Voor meer informatie over OML verwijzen wij naar de overige pagina’s op deze site.

De organisatie
OML is een kleine, daadkrachtige en professionele organisatie die in ruim 10 jaar tijd brede expertise heeft opgebouwd op het terrein van gebiedsontwikkeling, inclusief aan- en verkoop van gronden. Samen met de directeur bestaat de organisatie uit vijf medewerkers.  Deze collega’s zijn werkzaam op de vakgebieden gebiedsontwikkeling, civiele techniek, marketing & sales en financiële administratie. Voor specialistische uitvoeringswerkzaamheden en ondersteunende diensten wordt gebruik  gemaakt van externen.
Het team is zelfstandig, hecht en heeft veel voor elkaar over.  De sfeer is uitstekend. Integriteit, transparantie en het nakomen van afspraken kenmerken de werkwijze.  Men is trots op de maatschappelijke  relevantie van het werk  en de klantgerichte benadering.

De directeur
Als directeur zorg je voor:
– Het uitdragen van de bestaande visie en koers en het verder uitbouwen daarvan.
– Sturing op beleid en organisatie.
– Het behalen van de doelen in het ondernemingsplan dat vierjaarlijks wordt opgesteld.
– Kwartaalsgewijze rapportage aan de Raad van Commissarissen.
– De ontwikkeling van medewerkers.
– De externe profilering en representatie van OML .

Persoonlijk profiel
Je bent een bevlogen,  koersvaste leidinggevende die zich als een vis in het water voelt in een politiek-bestuurlijke omgeving. Daarnaast heb je gevoel voor ondernemerschap, commercie en netwerken. Je hebt een hoge gunfactor en krijgt zaken voor elkaar omdat je draagvlak creëert.
Voor je team en OML ben je het toegankelijke boegbeeld. Je begrijpt dat je het samen moet doen en geeft je medewerkers ruimte. Waar nodig hak je knopen door.

Kerncompetenties

  • Visie / helicopterview: je hebt een lange termijnvisie en een breed perspectief en houdt uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor de organisatie
  • Omgevingsbewustzijn:  je laat blijken goed geïnformeerd te zijn over vakinhoudelijke en/of politieke ontwikkelingen of andere relevante omgevingsfactoren. Daarnaast heb je kennis van de ontwikkelingen in de markt op het gebied van bedrijfshuisvesting. Je hebt zicht op normen en waarden, belangen en posities van anderen en kunt daarmee omgaan.
  • Samenwerken: je bent een meewerkend voorman binnen het team en daarmee bereid als onderdeel van het team te fungeren.
  • Inspireren: je stimuleert en inspireert anderen. Je weet anderen ertoe te bewegen zich optimaal in te zetten en het beste uit zichzelf te halen. Je zet anderen aan tot actie. Je draagt een eigen positieve houding over op anderen.
  • Ontwikkelen medewerkers / coaching: je bent actief bezig met het ontwikkelen van vaardigheden en talenten van anderen door het geven van constructieve feedback, het aanbieden van opleidingsmogelijkheden en het verstrekken van uitdagende opdrachten die een appèl doen op hun capaciteiten en hun ontwikkeling (lerend vermogen).

Functie-eisen

–  Bestuurlijke en politieke sensitiviteit.
–  Leidinggevende kwaliteiten met een “hands-on” mentaliteit die past in een kleine organisatie met professionals.
–  Praktijkkennis van grondexploitaties en gebiedsontwikkeling.
–  Ervaring met project- en procesmatig werken.
–  Financieel-economisch voldoende onderlegd om samen met de controller een verantwoord financieel beleid te voeren.
–  Een relevant netwerk in Midden-Limburg of in staat dit op te bouwen.

Geboden wordt
Geboden wordt een uitdagende functie in een organisatie die zich steeds blijft ontwikkelen en verbeteren. Het salaris is afhankelijk van relevante opleiding en ervaring en bedraagt indicatief € 7.500,- tot € 8.000,- – bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een  besteedbaar budget van 15,5% (dit is opgebouwd uit 8% vakantiegeld en 7,5% eindejaarsuitkering) over je salaris.

Enthousiast geworden?
Spreekt deze functie je aan, reageer dan vóór 18 februari 2020  en upload jouw CV met motivatiebrief naar onze website via: www.geertspartners.nl/vacatures.

Wil je meer weten, bel dan met Sander Geerts, bereikbaar via 073-7370115 of met Mark Stienen, via 06-21107026.

Voor vragen over de procedure kun je bellen met Miriam Kosterman, project assistent, bereikbaar via 073-7370115.

De voorselectiegesprekken zijn ingepland op 19 en 20 februari 2020 in Born. de gesprekken met OML vinden plaats op 10 maart (eerste ronde) in de avond en op 20 maart (tweede ronde) op ons kantoor de Born.

Een assesment kan onderdeel uitmaken van de procedure.