Advisering bij ruimtelijk-economische vraagstukken

Advisering bij ruimtelijk-economische vraagstukken

OML ondersteunt overheden en begeleidt bedrijven in hun contacten met de gemeente. We zorgen voor maatwerk in de aanpak van vragen en knelpunten en zien toe op een voortvarende afhandeling.

One stop shop

Wanneer u te maken krijgt met regelgeving, beschikkingen en vergunningen kunt u een beroep doen op OML. We behartigen de belangen en begeleiden u bij noodzakelijke procedures. Dit verloopt zoveel mogelijk via de one-stop-shop filosofie. Wij dragen zorg voor een nauwkeurige en oplossingsgerichte afhandeling binnen de betreffende gemeente.

Bedrijventerrein De Hanze (Herten/Roermond).

Intermediair

De rol van OML varieert van advies en bemiddeling tot en met begeleiding van projecten en processen zowel voor bedrijven als voor overheden. Het uitgangspunt hierbij is om namens de aandeelhoudende gemeenten in de regio Midden-Limburg een duurzaam vestigingsklimaat voor ondernemers te creëren. Een team van consultants staat klaar om de één-loket-functie in te vullen en de belangen van uw organisatie te behartigen. Onze consultants kunnen u tevens behulpzaam zijn bij het opstellen van businesscases en ontwikkelingsplannen alsmede bij de optimalisatie daarvan.

Nautische Boulevard, Wessem/Maasgouw.
Van advies en bemiddeling tot begeleiding van projecten en processen.