Zuidelijke stadsrand

Zuidelijke stadsrand

Aan de eerste afslag van de A73, komend vanuit het zuiden, verrijst binnen enkele jaren een grote bedrijvenzone, grotendeels gesitueerd tussen het spoor en de rijksweg tussen Linne en Roermond.

Zuidelijke stadsrand

Bedrijvenzone Zuidelijke Stadsrand, bestaande uit een viertal deelgebieden, biedt ruimte voor bedrijvigheid in diverse sectoren, welke de Roermondse stadsentrée een kwalitatief hoogwaardig aanzien zullen geven.

De Zuidelijke Stadsrand is strategisch een zeer goed gelegen locatie, direct aan de op- en afrit naar de A73, die Roermond naar het zuiden met de A2 verbindt richting Maastricht en naar het noorden richting Venlo. Een snelle verbinding met de grensregio en het Rurhgebied is door de N280 en BAB52 eveneens een feit.

De afzonderlijke deelgebieden zijn:

Zuidelijke stadsrand
Zuidelijke stadsrand

Zuidelijke stadsrand

Voor al deze deelgebieden geldt dat de grondprijzen variëren en afhankelijk zijn van de locatie op het terrein. Grondprijzen worden jaarlijks per 01 januari herzien.

Nadere informatie, bouwvoorschriften en verkoopvoorwaarden vindt u per deelgebied o.a. in de te downloaden verkoopbrochure, verkavelingstekening en eventueel beeldkwaliteitplan. Een overzichtstekening van het gehele plangebied is onderaan deze pagina te downloaden en is printbaar op A3.

OML hanteert in principe flexibele verkaveling en probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de wens van de ondernemer. De verkavelingstekeningen zijn derhalve indicatief en bedoeld om een impressie van de mogelijkheden te geven.

Zuidelijke stadsrand

Succesvolle samenwerking door ondernemers op bedrijventerreinen Merum heeft geleid tot het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen.

Neem gerust contact op met OML voor meer informatie of download hier: