Amazone Real Estate B.V. koopt bedrijfskavel op het Businesspark Midden-Limburg te Echt-Susteren

Amazone Real Estate B.V. heeft een koopovereenkomst gesloten met OML B.V. voor de aankoop van een bedrijfskavel van bijna 2 hectare, gelegen aan de Fahrenheitweg op het Businesspark Midden-Limburg, in de gemeente Echt-Susteren. Op de bedrijfskavel wordt een logistiek centrum gerealiseerd met een oppervlakte van 11.400 m², waarvan bedrijfshallen ca. 9.017 m², mezzanine ca. 1.649 m² en kantoorruimte ca. 762 m².

De omgevingsvergunning is reeds verleend en de nieuwbouw start spoedig.
De logistieke ontwikkeling genaamd Logistiek Centrum Vonderen is een knipoog naar de ooit florerende Limburgse dakpannenindustrie. Door de aanwezigheid van rivierklei vestigden 130-140 dakpannenfabrieken zich door de eeuwen heen in Limburg, vooral in Tegelen, Swalmen en Echt. Waaronder De Valk, Gebroeders Cuypers en de Stoompannenfabriek. Deze rijke historie, in abstracte vorm, keert terug in de kleuren (aardetinten) en het ontwerp (golfstructuur dakpan ‘De Valk’) van dit logistiek centrum. Het pand is geschikt voor modern gemengde bedrijvigheid (logistiek, distributie, productie en handel).

Over Amazone Real Estate BV
Amazone Real Estate ontwikkelt, bouwt en verhuurt warehouses, opslag- en distributiecentra en overige bedrijfsruimtes op strategische, logistieke locaties in Nederland. Bij alle vastgoedactiviteiten wordt  intensief samen gewerkt met overheidsinstellingen en geselecteerde architectenbureaus, aannemersbedrijven en makelaarskantoren. Het resultaat: mooi en efficiënt logistiek vastgoed, waarin mens en milieu een hoofdrol spelen.

Over OML
OML draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio Midden-Limburg en doet dit in samenwerking met gelieerde partijen, bedrijfsleven en overheden. OML heeft de volgende kerntaken: ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen, acquisitie van bedrijven en sales van bedrijventerreinen, locatie- en gebiedsontwikkeling alsmede advisering bij ruimtelijk-economische vraagstukken. OML heeft momenteel percelen te koop op de bedrijventerreinen: Businesspark Midden-Limburg in Echt, Zevenellen in Haelen en Oosttangent in Roermond.

 

Noot:

De transactie betreft de volgende kadastrale nummers:
ECHT, Sectie AD,  Nummers 866, 1168, 1172, 1224, 1251, 1257, 1277 (allen gehele percelen)