Duurzaam Bedrijvenpark Zevenellen zet Midden-Limburg sterker op de kaart

Duurzaam Bedrijvenpark Zevenellen zet Midden-Limburg sterker op de kaart

“Economisch, duurzaam én ook maatschappelijk sterker”, valt Hans Coppus, directeur bij Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML), met de deur in huis. “Grond wordt in de toekomst schaarser. Dat vraagt dat we daar zorgvuldig mee omgaan en dat er tegelijkertijd ruimte is om te ondernemen. Dat doen we met de herontwikkeling van het oude bedrijventerrein  Zevenellen in Haelen (gemeente Leudal) tot een Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen. Met oog voor economie, milieu én maatschappij.“

Het accent van OML ligt op het creëren van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en hun omgeving. Gericht op economische groei en werkgelegenheid in Midden-Limburg voor haar aandeelhoudende gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond.

Plek voor circulaire economie
”Zevenellen is voor ondernemers dé plek om duurzame ambities te verwezenlijken. Een duurzame economie voor de toekomst, een toekomst waar geen afval bestaat en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt worden”, aldus Hans. “Dat stelt ook zijn eisen aan de bedrijven die zich hier willen vestigen. Vanuit het vastgestelde bestemmingsplan zijn verschillende vormen van bedrijvigheid toegestaan, waaronder logistiek, opslag, distributie, circulair en biobased (herbruikbare) activiteiten. Zevenellen ligt ook nog eens strategisch aan de haven. Dat maakt deze plek uniek voor Limburg.”

Warm hart vanuit duurzaam Limburg
Logisch dat de gemeente Leudal als duurzaamste gemeente van Limburg de duurzame ontwikkelingen op Zevenellen in haar gemeente een warm hart toedraagt. Circulaire economie is ook wat het provinciebestuur in Limburg wil. In aansluiting op Rijks- en Europees beleid.

Maatschappelijk rendement
“Naast economisch rendement is er gelijktijdig oog voor maatschappelijk rendement. Denk daarbij naast duurzaamheid en efficiënt ruimtegebruik, aan een gezonde leefomgeving. In het verleden werd de locatie aan de Roermondseweg gebruikt als energieplant. Dat bestaande bedrijventerrein ontwikkelen we in zijn geheel tot een duurzaam en multifunctioneel bedrijvenpark. Er vindt geen verdere omvorming van landbouw- of natuurgronden plaats, buiten de reeds bestemde gronden van Zevenellen.”

Een goede buur met oog voor veilige en gezonde leefomgeving
“Een veilige en gezonde leef- én werkomgeving voor omwonenden en toekomstige werkgevers en werknemers, horen voor ons ook bij de ontwikkeling van Zevenellen”, vertelt Hans. “Daarover zijn en blijven we in gesprek met betrokkenen. Dat vragen we ook van de vestigers. Als OML dragen wij daar ook nog op andere manieren ons steentje aan bij. In 2019 hebben we samen met een ecoloog het groene hart van Zevenellen nieuw leven ingeblazen. De das heeft een nieuw huis gekregen. Voor de patrijs is, in overleg met lokale wildbeheerders, een veld ingezaaid met extra groen. En nog meer.“

Eerste nieuwvestiger
Coöperatie 7-LL wordt de eerste nieuwvestiger op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen. Provincie Limburg heeft de vergunning verleend. Verdere procedures lopen. De coöperatie is een samenwerkingsverband van zestal varkenshouders uit Leudal en Nederweert. De coöperatie wil een mestverwerking bouwen met een volledig gesloten systeem. Met een dergelijk systeem is er voor de omgeving in principe geen geurhinder. Ook Coöperatie 7-LL handelt naar het principe van ‘een goede buur’ en zet Zevenellen en Midden-Limburg economisch, duurzaam én maatschappelijk sterker mee op de kaart.