Nieuwe locaties voor bedrijven

Nieuwe locaties voor bedrijven

In de voorjaarsuitgave van Bedrijfshuisvesting Noord- en Midden Limburg publiceert OML een artikel over nieuwe locaties voor bedrijven.

Lees hier het volledige artikel: Artikel ‘Nieuwe locaties voor bedrijven’. In het artikel een verwijzing naar uitbreidingslocaties in de regio Midden-Limburg én de werkwijze van OML.

LNM0123-OML2

Over Bedrijfshuisvesting Noord- en Midden Limburg: Deze krant wordt in een oplage van 13.400 exemplaren verspreid onder alle bedrijven ingeschreven in de KvK binnen de regio Noord- en Midden Limburg. De krant verschijnt twee keer per jaar en richt zich vooral op het huisvestingsklimaat voor bedrijven. De krant is een uitgave van Matos Media.