Op dinsdag 12 februari 2019, heeft Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML BV) een bezoek gebracht aan de firma Mestac U.A.
Deze producentencoöperatie heeft een mestverwerkingsfabriek, genaamd Merensteyn, in de gemeente Ysselsteyn in Noord-Limburg.
Mestac richt zich op de afzet van het niet plaatsbare mestoverschot op de bedrijven van haar leden. Via Mestac bundelen veehouders hun krachten zodat ze een belangrijkere partij zijn op de mestmarkt en hier voordeel uit kunnen halen.
Samen met genodigden van de gemeente Leudal en de heer Hans Corsten van Gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal, kregen medewerkers en directie van OML de gelegenheid een kijkje te nemen binnen de organisatie en bij de uitvoering van het mestverweringstraject.
De opgedane kennis bij deze praktijkervaring kan worden toegepast bij de ontwikkeling van Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen, in de gemeente Leudal. Een coöperatie van boeren uit de regio Midden-Limburg is voornemens zich hier te vestigen met een mestverwerkingsfabriek.