Bedrijfskavel Montfort in portfolio van OML

Bedrijfskavel Montfort in portfolio van OML

De gemeente Roerdalen heeft één groot bedrijfskavel in de regio Midden-Limburg beschikbaar: ruim 7.000 m2. Recent sloten de gemeente Roerdalen en Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg een overeenkomst tot het uitvoeren van verkoopactiviteiten voor de betreffende kavel. “Wij zijn verheugd om de kavel op te kunnen nemen in onze portfolio”, aldus de heer Hans Coppus, directeur OML. “Mede gezien de opgetreden schaarste in bedrijfsgronden, de goede samenwerking met de gemeente Roerdalen en het uitgesproken vertrouwen om de juiste vestiger te vinden.”

Samenwerking gemeente Roerdalen en OML
De gemeente Roerdalen is één van de vijf aandeelhouders van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML). Samen verbeteren ze het vestigingsklimaat voor bedrijven en versterken ze de economische structuur van Midden-Limburg. Mede gezien het landelijke en natuurlijke karakter van de gemeente Roerdalen is het zaak om een passende gebruiker voor de kavel in Montfort te vinden. De gemeente Roerdalen wenst bedrijvigheid die ook op lange termijn meerwaarde (werkgelegenheid en vestigingsklimaat) heeft voor haar gemeenschap. Inpassing in het Montforts landschap is daarnaast ook cruciaal. Evenals goede samenwerking met de omgeving. Met de kennis van en netwerk in de Midden-Limburgse regio is OML in staat om de juiste vestiger te vinden voor de juiste plek: duurzame huisvesting, voor vele jaren. Daarom koos de gemeente Roerdalen voor OML voor de facilitering van de verkoop.

Kavel Montfort
De bedrijfslocatie van ruim 7.000 m² ligt in de gemeente Roerdalen aan de rand van het dorp Montfort. Op een landelijke locatie. Twee andere (verkochte) bedrijfskavels begrenzen de kavel aan de zuid- en westkant. Aan de oostzijde ligt de openbare weg, de Lemmensweg. Aan de noordzijde van het plangebied bevinden zich agrarische gronden. De kavel kent diverse specifieke gebruiksregels. Tegelijkertijd is het, gezien de schaarste aan bedrijfsgronden in de regio Midden-Limburg, bijzonder dat een kavel van deze grootte nog beschikbaar is.

Het terrein kenmerkt zich als volgt:

  • Centraal gelegen in de regio Midden-Limburg tussen de gemeenten Echt-Susteren en Roermond.
  • Rustige locatie, omgeven door veelal agrarische gronden en enkele agrarisch verwante bedrijven.
  • Gunstig gelegen op korte afstand van zowel de A73 als de A2.
  • Milieu-categorie 1 of 2, denk daarbij aan bijvoorbeeld agrarische sector, tuinbouw, bakkerij, houthandel, drukkerij etc.

Zie de portfolio van OML voor meer informatie: klik hier