De werkzaamheden op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen

De werkzaamheden op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen

Binnenkort starten er allerlei werkzaamheden op en rond  Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen Het gaat om de volgende werkzaamheden:

Aanvoeren zand
Het terrein kent diverse hoogteverschillen. Om de bouwwerkzaamheden straks zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, is een vlak terrein van belang. Daarvoor is zand nodig. Verder gaan wij ook een deel van het koelwaterkanaal dicht maken. Dit is het deel van het kanaal op de kopse kant van de haven. De aanwezige vissen in dit deel krijgen een nieuw thuis in de haven. Het deel naast het recent aangelegde patrijzenveld blijft. Het zand dat bij de bouw van de tunnel van de N280 in Roermond vrijkomt, krijgt een nieuwe bestemming op Bedrijvenpark Zevenellen. Deze zomer voeren vrachtauto’s vanuit de N280 via de Roermondseweg naar Zevenellen het schone zand aan. De werkzaamheden en de hiermee gepaard gaande vrachtauto-bewegingen zullen waarschijnlijk vanaf 10 juli beginnen. De vrachtauto’s rijden tussen 7.00 uur en 17.00 uur. De duur van deze werkzaamheden is tot einde van het jaar.

Niet gesprongen explosieven
Begin november 2018 is RESeuro Explosieven Experts gestart met het explosievenonderzoek op de delen nabij de voormalige tennisbaan.
Nog voor de zomervakantie worden de laatste locaties op mogelijke niet gesprongen explosieven onderzocht. De Experts zoeken naar mogelijke explosieven op een diepte van 7 tot 8 meter onder de zogeheten ‘oorlogs’-grond. Indien er een object wordt gevonden, wordt dit nader onderzocht en gemeld bij de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD). Zij maken het explosief vervolgens onschadelijk. Tijdens de eerste onderzoeken bij de voormalige tennisbaan zijn er geen explosieven gevonden. Wij gaan er vanuit dat we tijdens de tweede onderzoek ronde weer geen explosieven aantreffen. Het onderzoek is voor de zomervakantie afgerond.

Start aanleg nieuwe wegen
Op het bedrijvenpark worden nieuwe wegen aangelegd. Deze wegen zijn nodig om de bedrijven die zich op Bedrijvenpark Zevenellen gaan vestigen goed en veilig bereikbaar te maken. De eerste werkzaamheden voor de aanleg van deze wegen starten medio augustus. Diverse machines gaan hiervoor op het terrein aan het werk. Te denken valt aan graafmachines en vrachtauto’s. Daarnaast vindt ook aanvoer van materialen, zoals voor de riolering, plaats via de Roermondseweg. De werkzaamheden zullen tot het eind van het jaar duren.

Planning
Werkzaamheden bouwrijp maken in een notendop:
Aanvoeren zand: medio juli
Niet gesprongen explosieven: van 17 juni tot en met 5 juli 2019
Start aanleg wegen: vanaf 5 augustus 2019

Vragen Zevenellen
Indien u vragen heeft over de werkzaamheden op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen kunt u contact opnemen met OML via telefoonnummer 0475 – 42 62 42. U kunt vragen naar John Giesen of een e-mail sturen naar info@oml.nl.