Directiewijziging

Directiewijziging

Mr. S. Hoppenbrouwers MRE is met ingang van 13 augustus 2019 niet meer werkzaam is als directeur van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML).
Dhr A. Cox neemt als interim-directeur de werkzaamheden van de heer Hoppenbrouwers over en zal als aanspreekpunt dienen daar waar de heer Hoppenbrouwers in het verleden rechtstreeks uw contactpersoon was.

Voor overige zaken blijven dezelfde mensen binnen OML uw aanspreekpunt.

Voor verdere inlichtingen verwijzen wij u naar de heer L. Urlings, Voorzitter Raad van Commissarissen van OML. De heer Urlings is bereikbaar via e-mail leo.urlings@gmail.com.