Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen is volop in ontwikkeling. Voor 2019 staan er al een aantal activiteiten op de planning.

Voor 2019 zijn vanuit OML de onderstaande volgende activiteiten gepland. We zullen u omtrent de voortgang blijven informeren. Ook zal er meer informatie over de ontwikkeling van Zevenellen op onze website komen te staan, welke medio februari online komt. De website is www.oml.nl
Kwartaal 1: Afronding voorbereidende onderzoeken waaronder niet gesprongen explosieven.
Kwartaal 2: Afronding waterhuiskundig plan en flora en fauna onderzoek. Daarnaast wordt een start gemaakt met de bouwrijpwerkzaamheden.
Kwartaal 3 en 4: Aanleggen van infrastructuur en de gefaseerde egalisering van het terrein.

Dijkversterking Buggenum
Tijdens de inloopavond van 10 januari werden veel vragen gesteld aan OML over het dijkversterkingsgstraject van het Waterschap Limburg rondom Buggenum. Tevens zijn de bewoners erg benieuwd naar de exact ligging van de toekomstige dijk ter plaatse van het spoor. Voor nadere vragen kunt u terecht bij het Waterschap Limburg: – bereikbaar via 088 – 88 90 100 of via dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Kijk voor meer informatie ook eens op de website www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking.