Interview met Rianne Smeets - lid van de Klankbordgroep Zevenellen

Interview met Rianne Smeets - lid van de Klankbordgroep Zevenellen

Rianne Smeets, omwonende en lid klankbordgroep Zevenellen
Zorgen, maar ook blij bij klankbordgroep Zevenellen te zijn

Als omwonende van Bedrijvenpark Zevenellen heeft vooral ‘verkeer’ de aandacht van Rianne Smeets, deelnemer aan de klankbordgroep Zevenellen van het eerste uur. “Ik maak me erg veel zorgen over het vrachtverkeer dat er gaat komen. Ook al weet ik dat het bij een bedrijventerrein hoort,” aldus Rianne. Én tegelijkertijd zegt ze: “Ik ben blij bij de klankbordgroep te zijn”. Maak kennis met Rianne en hoe zij aankijkt tegen de klankbordgroep en de ontwikkeling van het bedrijvenpark récht voor haar deur.

Rianne is geboren en getogen in het Brabantse. Via Eindhoven, Breda en Amsterdam kwam ze in Amstelveen terecht. Na meerdere jaren in Amstelveen, onder de vleugels van Schiphol, te hebben gewoond, ging ze voor de liefde naar Limburg. Na 2 jaar in Heerlen te hebben gewoond, woont ze inmiddels samen met haar partner en twee kinderen, die beiden op de middelbare school zitten, alweer zo’n 21 jaar aan de Roermondseweg in Haelen. Direct tegenover het zuidelijk deel van Bedrijvenpark Zevenellen dat in eigendom is van World Biobased Centre Zevenellen (WBCZ).

(kaartje Zevenellen)

Dagelijks leven
In het dagelijks leven is Rianne al meer dan tien jaar zelfstandig onderneemster. ‘Smeets & Jij’ heet haar bedrijf. Heeft een ondernemer last van groeistuipen? Of voelt een ondernemer zich niet op zijn gemak in de rol van manager van een team? Rianne biedt met haar bedrijf professionele ondersteuning en helpt, als Integrator, bedrijven verder uit te bouwen. “Noem het maar de rechterhand voor een bedrijf of project, de lijm tussen de ondernemer en het team”, aldus Rianne. Ze kent daarmee ook de (groei)ambities van bedrijven die zich willen vestigen op Zevenellen.

Zorgen
Haar betrokkenheid bij de klankbordgroep Zevenellen is vanuit een heel andere hoedanigheid. Logisch, als directe buren van Zevenellen. Het was een bewuste keuze van haar om actief aan te sluiten bij de klankbordgroep Zevenellen. “Als omwonende heeft vooral het verkeer mijn aandacht. Ik maak me er grote zorgen over. Door aan te sluiten bij de klankbordgroep weet ik wat er gaat gebeuren en in welk stadium zich iets bevindt. Ik krijg informatie uit de eerste hand”, aldus Rianne. “Los ervan dat ik het jammer en ook wel moeilijk vind, dat we geen invloed hebben op welke bedrijven zich vestigen op Zevenellen. We kunnen niet zeggen ‘bedrijf X gaat er niet komen’ of ‘bedrijven mogen niet hoger dan een x aantal meters bouwen’ of ‘bedrijven moeten zich houden aan kantoortijden’. Maar dat wisten we van tevoren. Dat is heel duidelijk gecommuniceerd. Desondanks zegt Rianne evengoed: “Ik ben blij bij de klankbordgroep te zijn. Ik vind dat we goed op de hoogte worden gehouden. Als ik niet deel zou nemen aan de klankbordgroep zou ik helemaal geen invloed uit kunnen proberen te oefenen. Nu probeer ik qua verkeer mee te denken en hoop ik wat suggesties te mogen doen, zodat het voor de mensen aan de Roermondseweg nog enigszins leefbaar blijft. Voor wat betreft bedrijven die zich willen vestigen is, naar mijn mening, geen invloed uit te oefenen. Daarin kun je alleen kritische vragen proberen te stellen en hopen dat dat meegenomen wordt.”

Vooral via de e-mail houdt ze de geïnteresseerde buurtgenoten op de hoogte van hetgeen besproken wordt in de klankbordgroep. Rianne verwachtte vanuit haar buurt, direct grenzend aan Zevenellen, veel zorgen over de ontwikkelingen. Tegelijkertijd merkt ze op dat het vanuit haar buurt relatief rustig is over Zevenellen. In ieder geval in de WhatsApp-groep van de buurt. “Er wonen verschillende oud-medewerkers van de voormalige elektriciteitscentrale. Misschien dat dat meespeelt. Die zijn wel wat gewend en denken ‘Het kan bijna niet erger worden dan het is geweest’. Wij hebben, juist zo dichtbij wonend bij de centrale, destijds niet zo veel last gehad. Wel de mensen die verder weg woonden.”

Deelnemer eerste uur
Inmiddels is het ruim een jaar geleden dat Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg, eigenaar van Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen (het noordelijk deel van Zevenellen, grenzend aan Buggenum), het initiatief nam voor een klankbordgroep. Rianne is deelnemer van het eerste uur. Toendertijd tezamen met diverse dorpsraden, Studiegroep Leudal, Natuur en Milieufederatie Limburg, nog een ander omwonende (ook vertegenwoordiger namens lokale Faunabeheer), World Biobased Centre Zevenellen (eigenaar van het zuidelijk deel) en de gemeente Leudal.

Ondertussen is er van alles gebeurd. De komst van diverse bedrijven naar Zevenellen wordt steeds concreter en daarmee ook de effecten onder andere voor het verkeer. Een andere gebeurtenis eind maart 2022 verraste zowel Rianne als de andere klankbordgroepleden: het vertrek van de Studiegroep Leudal en Natuur en Milieufederatie Limburg uit de klankbordgroep. “Dat had ik niet zien aankomen. Ik vind hun vertrek jammer. Ik had het fijn gevonden om samen op te blijven trekken.” Vanuit de klankbordgroep zijn afgelopen jaar ook enkele werkgroepen gestart, waaronder de werkgroep duurzaamheid en de werkgroep groen (zie daarvoor artikel ‘Groene inrichting uniek voor een bedrijventerrein’).

Meest bijgebleven
Op de vraag wat Rianne het meest is bijgebleven, hoeft ze niet lang na te denken. “Het veldbezoek aan Zevenellen, tijdens een van de eerste bijeenkomsten met de klankbordgroep. Dat vond ik het leukste. Ik woon al 21 jaar tegenover het terrein, maar kwam er nooit. Het was fijn om het terrein eens écht te zien, ook waar de haven ligt én ter plekke te horen en zien waar wat komt. Dat werkt voor mij goed. Ik kan (potentiële) nieuwkomers nu veel beter plaatsen. Het leukste vond ik het bezoek aan de bunker. Ik wist helemaal niet van het bestaan. Ik was er graag nog met mijn kinderen naar toegegaan om te laten zien, maar dat gaat helaas niet meer: de bunker is inmiddels gesloopt.”

Steeds concreter
Met de komst van bedrijven worden zaken steeds concreter. Deze bedrijven maken ad hoc deel uit van de klankbordgroepvergaderingen. Daarnaast vinden ook nog separaat presentaties van (potentiële) bedrijven plaats. ”Als bedrijven aansluiten is er alle tijd en ruimte voor het stellen van vragen.” Tegelijkertijd: ”Bij de presentatie van RWE begin dit jaar, schrok ik echt van het aantal verkeersbewegingen. Aan de ene kant vertelt RWE (red. potentiële nieuwkomer) dat ze heel veel over water, via de haven, wil gaan doen. Maar ze vertelde ook dat er naar verwachting zo’n honderd verkeersbewegingen per dag bij komen. Dat vind ik enorm veel in een tijdsbestek van zeven uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds. Zeker omdat RWE slechts 1 van de bedrijven is die zich op het terrein wil gaan vestigen”, vertelt Rianne. Ik vind de weg nu al druk en dan gaat er nog zoveel bijkomen. Daar ben ik echt niet blij mee. Ik hoop dat dat gaat veranderen óf dat het niet bij ons voorbij gaat komen aan de Roermondseweg. Zij zijn niet het enige nieuwe bedrijf met verkeer, ook al gaat een deel van het vervoer vanaf het bedrijventerrein straks over water. Daar moet je als gemeente toch van tevoren over nagedacht hebben of dat dat wel mogelijk is überhaupt?”

Vrachtverkeer Zevenellen niet tussen de rotondes
“Het bedrijventerrein komt er. Dat is nu eenmaal zo. Ik had ook liever gehad dat er een mooi park zou zijn gekomen”, vervolgt Rianne. “Ik had het fijn gevonden als de gemeente had gezegd: iedereen die op het bedrijventerrein moet zijn, gaat niet tussen de rotondes rijden. Komende bij de zuidelijke rotonde ga je rechtsaf het industrieterrein op of, komend bij de noordelijke rotonde linksaf richting industrieterrein. Honderden verkeersbewegingen extra, dat wil niemand tussen die rotondes in. Daarnaast moet dat verkeer ook nog eens richting de N280 of de Napoleonsweg. Hoe wordt dat afgewikkeld?”

RWE gaf in ieder geval al te kennen dat het vrachtverkeer zo veel mogelijk via de zuidelijke rotonde het Zevenellen-terrein op gaat. Én het uitgangspunt dat het vrachtverkeer niet tussen de rotondes gaat rijden. Misschien dat met de ontwikkeling van de haven nog meer over water kan en de ontwikkeling van elektrische vrachtwagens staat ook niet stil.

Meedenken
Rianne vervolgt: “Het zou mooi zijn als het vrachtverkeer voor Zevenellen straks inderdaad via één van de twee nieuwe rotondes gaat en zich niet tussen de rotondes over de Roermondseweg beweegt om de overlast te beperken. Ik ben benieuwd wat daarvoor de mogelijkheden zijn.” Inmiddels is er vanuit de klankbordgroep, een werkgroep verkeer gestart. Onder andere naar aanleiding van de zorgen en de verkeerssuggestie van Rianne. Begin april 2022 was de startbijeenkomst. De leden gaan de komende tijd dieper in op de te verwachten situatie, de zorgen, de mogelijkheden en beperkingen. Welke eisen worden aan verkeer gesteld? Welke berekeningen liggen er? Naast Rianne en nog een buurtbewoner, neemt aan deze werkgroep ook de Dorpsraad Haelen deel. Samen met onafhankelijke verkeersdeskundigen, die mede het verkeersonderzoek van Sweco (Europa’s grootste architecten- en ingenieursadviesbureau) bestuderen, en de gemeente Leudal.

Met als eerste winstpunt: ook de eerste nieuwvestigers, waaronder Dimass en Hendrickx Horn, hebben aangegeven de wens vanuit de omwonenden ter harte te nemen en via de toekomstige rotonde aan de noord- of zuidzijde het Zevenellen-terrein op te gaan. BA Green Fuels zet, inherent aan hun keuze voor de locatie aan de haven, zoveel mogelijk in op transport via water. Daarnaast zal er altijd transport per weg zijn. Dat gaat in principe via de zuidelijke rotonde. Mogelijk gaat er ook verkeer via de noordelijke rotonde, maar dit is niet het uitgangspunt. Echter soms is het noodzakelijk in verband met vervoer naar eindafnemers.
(locatie rotondes)

Zoveel mensen, zoveel wensen
Met de betrokkenheid van vele partijen, blijkt ook wel eens de verscheidenheid aan wensen. Rianne: “Soms werd vanuit een bepaalde groep wel een groot beslag op alle onderwerpen gelegd. Dat maakte, vind ik, de klankbordgroep wel eens moeilijk. Daar ligt ook een opgave voor de voorzitter om daar op de juiste manier mee om te gaan. Kritische inbreng is zeker welkom, maar voor technische details zou ik liever zien dat een nieuwvestiger en klankbordgroeplid één-op-één met elkaar schakelen. Die weg is inmiddels ook gevonden. Het voorzitterschap ligt (nog) in handen van OML. OML heeft vanaf het begin aangegeven dat de voorzittershamer bij iemand anders mag liggen. Die weg staat nog altijd open.”

Verwarrend
Op de vraag aan Rianne of ze graag nog andere partijen aangesloten zou zien bij de klankbordgroep, zegt ze: “Ik vind het zelf jammer dat de Dorpsraad Buggenum niet aansluit en vervolgens krijgen we als buurt een brief van hen. Bij het lezen van die brief dacht ik: ’Wij zitten in de klankbordgroep en dan horen we via de Dorpsraad, die heel actief is en er veel tijd in stopt, dat er iets anders gaat gebeuren. Iets anders dan wij tot nu toe hebben gehoord in de klankbordgroep. Dat zorgt voor heel veel onrust. Wim (andere omwonende en klankbordgroeplid) en ik gingen direct met elkaar bellen: “Heb jij die brief gelezen? En hoe kan het dat wij dit als klankbordgroepleden niet weten?” Rianne vervolgt: “Zo’n brief werkt verwarrend en geeft het gevoel dat we niet goed geïnformeerd worden. De twijfel die vervolgens soms ontstaat, is niet nodig.” OML geeft aan dat de brief verschillende onwaarheden bleek te bevatten. Ik snap de pijn van de Dorpsraad wel: het is niet alleen dit bedrijventerrein. Ze hebben in het verleden veel last van de elektriciteitscentrale gehad en dat terwijl wij, juist door er zo dicht tegenaan te wonen geen last van hebben gehad. En ze krijgen ook nog een dijkversterking waar veel om te doen is. Er speelt in zo’n klein dorp heel veel. In het verleden riep ik ook altijd heel hard dat een dorpsraad zoals in Buggenum er zo de schouders onder zet, dat ik me geen zorgen zou hoeven maken voor wat er tegenover ons zou worden gebouwd. ”

Niet alleen Rianne vindt het jammer dat de Dorpsraad Buggenum niet aansluit. Ook OML, de gemeente Leudal en WBZC staan er zo in. De Dorpsraad ontvangt overigens wel de notulen van de klankbordgroep. De deur staat altijd open, mochten ze alsnog willen aansluiten.

Wens voor de toekomst
Wat vindt Rianne het belangrijkste voor de omwonenden aan de Roermondseweg? “Dat het verkeer niet de spuigaten uit loopt en niet 24-uurs vervoersbewegingen.” En voor haar als lid van de klankbordgroep nog heel praktisch: de presentaties van de bedrijven kunnen wat Rianne betreft prima online. Voor de klankbordgroep heeft een fysieke bijeenkomst haar voorkeur.

Ondertussen blijven de ideeën komen vanuit Rianne. “OML laat met enige regelmaat dronebeelden maken van hun deel van het Zevenellen-terrein. Ik zou het ook fijn vinden dronebeelden van het terrein tegenover mij te krijgen, het deel van WBCZ. Ik ben heel visueel ingesteld en vind het fijn als ik het kan zien. Ik kan me er nu geen beeld van vormen waar wat gaat komen. Die dronebeelden en de virtual reality van OML maken dat ik de ontwikkelingen op het noordelijk deel van Zevenellen ook beter te plaatsen.”

“Ik zou het, in verband met mijn agenda, fijn vinden om een planning van de klankbordgroep voor de rest van het jaar te hebben. Of in ieder geval een vaste dag, die ik kan blokken.”
Een mooi bewijs van haar uitspraak ‘Ik ben blij bij de klankbordgroep Zevenellen te zijn’.

Vragen, suggesties
Zijn er vragen, zorgen, suggesties of anderzijds? Neem contact op met een van de leden van de klankbordgroep (zie https://oml.nl/actueel/een-jaar-klankbordgroep-zevenellen/) en/of info@oml.nl en reactie volgt.

 

Andere artikelen gerelateerd aan de klankbord- of werkgroep Zevenellen