Jaarcijfers 2021
OML: goede resultaten en sterke financiële uitgangspositie

2021 bleek een jaar waarin Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) ontwikkelingen, meer dan ooit, wist om te zetten in kansen. Dat blijkt ook uit de behaalde goede resultaten en de sterke financiële uitgangspositie voor de toekomst. OML is er in geslaagd de economische ontwik­keling van Midden-Limburg verder te versterken. Het grote aantal verkopen van grond aan bedrijven levert ruim duizend arbeidsplaatsen op. Voor duurzaamheid en circulariteit zijn grote én belangrijke stappen voorwaarts gezet. Deze positieve lijn verwachten we in 2022 door te zetten.

OML behaalde in het verslagjaar een positief resultaat voor belasting van bijna 2,2 miljoen euro. Hans Coppus, directeur OML: “Een sterke financiële basis met ruim vol­doende kredietruimte om aan onze verplichtingen te kunnen blijven voldoende én ruimte om te inves­teren in nieuwe projecten. Noodzakelijk ook, gezien de nog altijd groeiende vraag naar bedrijfskavels en tegelijkertijd de schaarste aan ruimte die is opge­treden.” OML en haar aandeelhoudende gemeenten, de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond, zijn zeer tevreden over het resultaat.

Groot aantal verkopen gronden
Het jaar 2021 kenmerkte zich door het grote aantal verkopen van grond: dertien verkopen met een totaal van 170.014 m² en een verkoopopbrengst van 17 miljoen euro. Door deze ontwikkeling zijn zowel de laatste beschikbare bedrijfskavels op Bedrijventerrein Windmo­lenbos in de gemeente Leudal, Bedrijventerrein De Grinderij in de gemeente Roermond als ook Bedrijventerrein Boven de Wolfskuil in Roermond verkocht.

Hans Coppus, directeur OML: “Wij zijn verheugd dat meerdere bedrijven hebben besloten in Midden-Limburg te investeren c.q. uit te breiden en daarvoor binnen de regio blijven. Dit is voor ons een bevestiging van het uitstekende ondernemersklimaat en dat wij het juiste bedrijf op de juiste plek weten te huisvesten.”

Invloed ontwikkelingen
Externe ontwikkelingen zijn nog altijd van invloed op het vestigingsbeleid van ondernemers. Daarnaast ziet OML ook ondernemers anticipe­ren op ontwikkelingen. Dat stemt hoopvol om problematieken gezamenlijk het hoofd te bieden.

Maatschappelijk én economisch verdienmodel
Afgelopen jaar bleek meer dan ooit dat OML buiten de bestaande kaders kan en durft te denken. Hierbij stelt OML samenwerking met onder andere de aandeelhoudende gemeenten, ondernemers, omgeving en andere (regionale) partners centraal. Evenals verdien­modellen (zowel maatschappelijk als economisch) en resultaten. Met het belang van de regio voorop.

Grote stappen in duurzaamheid en circulariteit
Met de OML-missie voor duurzaamheid en circu­lariteit, die OML begin 2021 opstelden, zijn daarnaast belangrijke én grote stappen voorwaarts gezet. Met deze missie laat OML zien waar zij voor staan en hoe ze dit in de praktijk brengen om bewustzijn te cre­ëren rondom duurzaam, klimaatneutraal en circulair ondernemen. OML maakt haar ambities voor duurzaamheid en circulariteit, tastbaar en uitvoerbaar. Voor OML zelf én anderen. Daarvan zijn de eerste resultaten in de praktijk te zien bij de (her)ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen. Duur­zaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen (in de gemeente Leudal) is daar koploper in.

Sterke uitgangspositie voor toekomst
OML heeft de positieve start van 2021 vastgehou­den en het jaar met een goed resultaat afgesloten. Door het sterke verkoopresultaat is OML in staat geweest om halverwege het jaar alle schulden af te lossen en is OML met een positief banksaldo het jaar uitgegaan. Met een sterke financiële uitgangspositie voor ko­mend jaar en goede vooruitzichten voor de toe­komst. Er ligt een uitdaging én een kans om de strategische grondreserves op peil te brengen en te behouden: uitbreiding/ herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen en eventuele ontwik­keling van nieuwe bedrijventerreinen zijn vereist in de toekomst. Hiermee kan OML toekomstbestendig bedrijfsgronden uitgeven om bedrijven de moge­lijkheid te geven te (blijven) ondernemen en om een bijdrage leveren aan de versterking van de economische ontwikkeling van Midden-Limburg en het streven naar verbe­tering van de leefbaarheid. Het juiste bedrijf op de juiste plek passend in de omgeving.

OML kerncijfers 2021 

Wilt u direct naar het jaarverslag/bestuursverslag? klik hier
Wilt u direct naar de jaarcijfers? klik hier