Maquette Maascentrale PLEM naar Leudal Museum

Maquette Maascentrale PLEM naar Leudal Museum

Herkenbaar voor regio
Met vereende krachten werd de maquette van de Maascentrale PLEM afgelopen week uit het voormalig hoofdkantoor op Bedrijvenpark Zevenellen gehaald. Een spectaculaire en precaire operatie. De maquette van de voormalige elektriciteitscentrale is verhuisd naar het Leudal Museum in het Bezoekerscentrum Leudal in Haelen. Geïnteresseerden kunnen de maquette daar al bezichtigen. De Maascentrale markeerde het industriële begin van het huidige Bedrijvenpark Zevenellen.

Het voormalig hoofdkantoor op het in ontwikkeling zijnde Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen wordt binnenkort gesloopt. Daarmee ontstond voor Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg, eigenaar van het gebouw en de maquette, de vraag  ‘Wat te doen met de aanwezige maquette van de Maascentrale van de Provinciale Limburgse Elektriciteit Maatschappij (beter bekend als de PLEM)? Tijdens een eerdere historische filmavond over de bouw en sloop van de Maascentrale, met dank aan de Studiegroep Leudal (werkgroep Heemkunde), bleek al dat de maquette enthousiaste herinneringen terugbracht.

‘Herkenbaar voor veel mensen in de regio’
John Giesen, gebiedsontwikkelaar Zevenellen: “Daarmee ontstond  vanuit OML het idee om de maquette aan de werkgroep Heemkunde van Studiegroep Leudal te schenken. Zij wisten direct een mooie plek: in het Leudal Museum in het Bezoekerscentrum Leudal. Jan Hocks: “De Studiegroep Leudal, eigenaar van het museum, heeft de ontwikkelingen van de PLEM altijd nauwlettend gevolgd. De Maascentrale is zo herkenbaar voor veel mensen in de regio, dat we de maquette graag een plek geven in het museum”, aldus Jan Hocks van de werkgroep Heemkunde van de Studiegroep Leudal.

Spannende verhuizing
“De maquette van de Maascentrale is zo groot dat we deze niet via de trappenhal of lift konden verhuizen”, vertelt Jan. “Uiteindelijk hebben we de maquette via een van de kantelramen met hulp van een shovel met uitschuifbare arm, met dank aan Bloem Group, uit het gebouw kunnen halen.” Aansluitend is de maquette direct naar het Leudal Museum gebracht, waar deze al te bezichtigen is. Leudal Museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 12.00 uur tot 16.00 uur.

Maascentrale begin tijdperk
Veel voormalige en huidige inwoners van Buggenum, Haelen en omgeving (de 70-ers van vandaag)  maakten begin jaren vijftig de bouw van de Maascentrale van de Provinciale Limburgse Elektriciteit Maatschappij (beter bekend als de PLEM) mee. En de daarmee gepaard gaande maatschappelijke ontwikkelingen van de omliggende dorpen Buggenum, Haelen en Horn. Voor deze contreien ook een belangrijke economische ontwikkeling.  De Maascentrale is tussen 2005 en 2009 gesloopt. Nieuwe ontwikkelingen zijn momenteel volop in voorbereiding op het tegenwoordig geheten Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark  Zevenellen.

Over Zevenellen
Zevenellen, gevestigd in de gemeente Leudal, is een duurzaam, multifunctioneel bedrijvenpark. Voor ondernemers de plek om duurzame ambities te verwezenlijken. Het terrein kent meerdere grondeigenaren, waaronder OML (Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV) en WBCZ (World Biobased Centre Zevenellen), die hun deel van het bedrijventerrein voor eigen rekening en risico ontwikkelen. OML heeft 5 aandeelhouders, waaronder de gemeente Leudal. De gemeente verleent vergunning aan bedrijven die zich willen vestigen op Zevenellen. Afhankelijk van de aard van de activiteit kan dit ook de Provincie Limburg zijn. Zevenellen is prima bereikbaar over de weg en over water (haven). De ontwikkeling van het bedrijvenpark is goed voor de economie, werkgelegenheid en tevens voor de leefbaarheid van de inwoners van Leudal. www.oml.nl

Over Leudal Museum – Studiegroep Leudal
De Studiegroep zet zich in voor het behoud, herstel, bescherming en studie van de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden van het Leudal en zijn omgeving. Naast natuurstudie en bescherming van het Leudal richt de Studiegroep haar activiteiten ook op heemkunde en archeologie. Zo wordt meegewerkt aan opgravingen in het Leudalgebied. Wat betreft de geschiedenis van het Leudal richt de Studiegroep zich o.a. ook op de Tweede Wereldoorlog. De Studiegroep beheert een grote collectie archeologische vondsten en oude gebruiksvoorwerpen. Deze worden in het Leudalmuseum tentoongesteld. De Studiegroep is uitgever van het kwartaalblad Rondom het Leudal. Veel activiteiten vinden plaats in de werkgroepen van de Studiegroep, zoals de werkgroep Heemkunde. www.studiegroepleudal.nl