Nieuw logo OML onthuld tijdens opening huisvesting

Tijdens de feestelijke opening van de nieuwe huisvesting van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML) op 6 december, is het nieuwe logo van OML onthuld door wethouder Angely Waajen van gemeente Roermond. Zij onthulde het logo na een korte speech. Ook Gedeputeerde Joost van den Akker sprak inspirerende woorden richting de genodigden en directeur Serge Hoppenbrouwers: “Proficiat met dit nieuwe huis. In Midden-Limburg zijn grote werklocaties nodig. De tijd is rijp voor grootschaliger gebiedsontwikkeling.”.

Sinds oktober is OML B.V. gevestigd in Businesscenter Roerpoort op Boven de Wolfskuil 3 D4 in Roermond/Herten. Het pand aan de Godsweerdersingel in Roermond is verkocht. Hier was OML bijna 20 jaar gevestigd. Op de derde verdieping van Businesscenter Roerpoort is door OML een eigentijds, flexibel kantoorconcept gerealiseerd met een open sfeer waardoor volop ruimte is voor overleg en samenwerking. De gasten van OML konden dit tijdens de opening met eigen ogen zien.

Nieuw logo en huisstijl
Dit jaar heeft OML geïnvesteerd in een compacte organisatiestructuur en is het ondernemingsplan voor de periode juli 2018 tot juli 2022 vastgesteld. De aandeelhouders stellen OML hiermee in staat om haar missie te realiseren: de economische structuur in Midden-Limburg versterken. De nieuwe huisstijl markeert deze ingeslagen weg. Het nieuwe logo en de bijpassende huisstijl kenmerken zich door een frisse, zakelijke kleurstelling. In het logo is deze nieuwe start van OML gesymboliseerd door de letter O als startbutton te visualiseren en het logo letterlijk rood te onderstrepen. Tijdens de opening is ook een impressie getoond van de geheel vernieuwde website van OML. De website zelf zal later deze maand live gaan.

Kerntaken OML
OML B.V. heeft de volgende vier kerntaken: advisering bij ruimtelijk-economische vraagstukken, locatie- en gebiedsontwikkeling, acquisitie van bedrijven en sales van bedrijventerreinen alsmede de ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen.