Nieuw thuis voor vissen en ruimte voor twee kavels aan de haven

Nieuw thuis voor vissen en ruimte voor twee kavels aan de haven

Vroeger gebruikte de elektriciteitscentrale op Zevenellen het koelwaterkanaal. Diverse vissen hebben zich door de jaren heen het koelwaterkanaal op het bedrijvenpark eigen gemaakt.  Een plek waar vanuit de ontwikkeling van Zevenellen twee kavels zijn voorzien, liggend aan de kop van de haven. “Om deze twee kavels te kunnen realiseren, hebben we een deel van het koelwaterkanaal, gedempt,” vertelt John Giesen, gebiedsontwikkelaar bij OML. “Bij het uitzetten van de vissen zijn we zorgvuldig te werk gegaan. Met de plotselinge hitte én droogte van de zomer vroeg dat extra aandacht. Inmiddels hebben we de vissen een nieuwe plek bezorgd.” 

“Zowel via een lokale visser als ook vanuit het flora- en fauna-onderzoek wisten we dat er vissen leven in het koelwaterkanaal,” vertelt John Giesen, gebiedsontwikkelaar bij OML. “Dempen van het kanaal is dan niet zomaar aan de orde. Dat vraagt aandacht voor de vissen. Daarbij hadden we een tweetal opties: dat de vissen naar het deel van het voormalig koelwaterkanaal zwommen dat open bleef of ‘verhuizen’ naar de haven.”

Karpers, baarsjes en roofblei
“De werkzaamheden voor het dempen van het koelwaterkanaal zijn uitgevoerd onder toezicht van een ecoloog. Een gedeelte van de vissen is zelf naar de haven gezwommen een gedeelte is naar het diepste gedeelte van het koelwaterkanaal gezwommen wat niet gedempt is.
We zijn begonnen met het dempen in het ondiepste gedeelte van het kanaal. Op die manier zijn de vissen rustig naar het diepste gedeelte gezwommen en vandaaruit naar het gedeelte dat open blijft. Het laatste deel van het dempen was even spannend. Door de plotselinge hitte en droogte afgelopen zomer ontstond er zuurstoftekort in het water van het laatste stukje koelwaterkanaal. Gelukkig hebben we met behulp van enkele pompen vers water in het kanaal kunnen pompen. Tijdens het laatste vangmoment hebben we nog 25 karpers, 2 baarsjes en een roofblei kunnen vangen. Deze zijn allemaal uitgezet in de haven,”  vertelt John.

Groen verblijfsgebied en opvang overtollig regenwater
“Het deel van het koelwaterkanaal dat in stand blijft, richten we in als een groen verblijfsgebied. In dit deel van Zevenellen kunnen straks mens, dier en insect samen van het groen genieten. Daarnaast zetten we het resterende koelwaterkanaal in als infiltratiebuffer voor het overtollige regenwater, afkomstig van de nieuwe kavels.”

Kavels aan de haven
Met het dempen van een deel van het koelwaterkanaal, is er ruimte ontstaan voor twee, zogenaamde watergebonden kavels. Liggend aan de kop van de haven in een gebied met aansluiting op de Maas.  Ideaal voor bedrijven die de haven willen gebruiken voor aan- en/of afvoer van materialen/goederen over water. Zevenellen kent zowel via de weg als via het water uitstekende verbindingen.

Visser actief met het vangen van de vissen voor transport naar andere wateren.