Nieuwe Nota Parkeernormen gemeente Roermond

Nieuwe Nota Parkeernormen gemeente Roermond

De Gemeente Roermond werkt al bijna 8 jaren met de Nota Parkeernormen 2014 voor de bepaling van het aantal benodigde auto- en fietsparkeerplaatsen in ruimtelijke ontwikkelingen. Een aantal factoren hebben voor de gemeente aanleiding gevormd om haar parkeernormenkader te actualiseren.

In de eerste plaats heeft Roermond een aangescherpte visie op parkeren. De parkeervisie geeft op een hoger abstractieniveau kaders voor auto- en fietsparkeren in ruimtelijke ontwikkelingen. Deze nota bevat de concrete uitwerking van die kaders.

 

zie hier de volledige parkeernota: Nota parkeernormen Roermond 2021 (18-10-2021)