Nieuwsbrief OML-WBCZ Bedrijvenpark Zevenellen - juli 2021

Nieuwsbrief OML-WBCZ Bedrijvenpark Zevenellen - juli 2021

Inhoud van deze nieuwsbrief

Zevenellen, gevestigd in de gemeente Leudal, is de plek voor ondernemers om duurzame ambities te verwezenlijken. Het terrein kent meerdere grondeigenaren, waaronder Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) en World Biobased Centre Zevenellen (WBCZ). Zij ontwikkelen hun deel van het bedrijventerrein voor eigen rekening en- risico. Andere eigenaren zijn Attero en Enexis.

Wij nemen u graag mee in de ontwikkelingen die er spelen. Ook (potentiële) nieuwvestigers komen aan het woord.  Alle partijen maken zich daarbij sterk voor een bijdrage aan de economie, werkgelegenheid en de leefbaarheid voor de inwoners van Leudal en regio Midden-Limburg.

In deze nieuwsbrief:

 • Maquette Maascentrale PLEM naar Leudal Museum
 • Sloop en sanering Attero-terrein op Zevenellen: Bloem Group aan de slag
 • Kunstwerk veilig gesteld
 • Laatste fase bouwrijp maken gereed
 • 7 pijlers voor duurzame bedrijventerreinen
 • College- en raadsleden en management eam gemeente Leudal brengen bezoek
 • Invulling groene, recreatieve zone
 • Feiten en cijfers Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen
 • Ruimte voor lokale bedrijven
 • Virtual Reality
 • BouwApp

Maquette Maascentrale PLEM naar Leudal Museum
Met vereende krachten werd de maquette van de Maascentrale PLEM eind juni uit het voormalig hoofdkantoor op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen gehaald. Een spectaculaire en precaire operatie. Met dank aan de Studiegroep Leudal, Dorpsraad Haelen en Bloem Group voor de fijne samenwerking. “De Studiegroep heeft de ontwikkelingen van de PLEM altijd gevolgd”, aldus Jan Hocks van de Studiegroep Leudal. “De Maascentrale is zo herkenbaar voor veel mensen in de regio, dat we de maquette graag een plek geven in het Leudal Museum.” De Studiegroep is eigenaar van het museum.

Geïnteresseerden kunnen de maquette in het Bezoekerscentrum, Roggelseweg 58 in Haelen bezichtigen. De Maascentrale markeerde het industriële begin van het huidige Bedrijvenpark Zevenellen.
Lees hier het volledige nieuwsbericht. 

Verplaatsen van de maquette naar het Leudal Museum in Haelen

Sloop en sanering Attero-terrein op Zevenellen – Bloem Group aan de slag
Momenteel wordt het voormalige Attero-terrein gesloopt en gesaneerd, niet alleen het kantoorgebouw (het voormalige PLEM-hoofdkantoor)  maar ook het ondergrondse gedeelte van het koelwaterkanaal, de brandweerkazerne en de bunker en de sanering van de grond. OML, eigenaar van dit gebied, heeft hiervoor Bloem-Group uit Panheel de opdracht verstrekt. “Pragmatische, duurzame en adequate oplossingen zijn het positieve gevolg”, zo verwoordt Hans Coppus, directeur van OML, de samenwerking. Naar verwachting zijn de sloop en sanering eind 2021 gereed.
Klik hier het volledige bericht.
klik hier voor de film van Bloem Infra over de circulaire ontmanteling van het terrein. 

Sloop en sanering Attero-terrein op Zevenellen

Kunstwerk veilig gesteld  
Het kunstwerk van kunstenaar Frans Slijpen, dat afgelopen decennia een plek had in het oude PLEM-gebouw, is veiliggesteld. Het glasmozaïek ‘Vurig Spook en het Hoackemenneke’ is kenmerkend voor de periode van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Spijtig genoeg raakte het kunstwerk tijdens de sloopwerkzaamheden van het gebouw beschadigd. Het is nu weggehaald uit het gebouw en wordt gerestaureerd. Wat er daarna mee gebeurt, is nog niet bekend. Een andere keer meer daarover.

Mozaïek: Vurig Spook en het Hoackemenneke

Laatste fase bouwrijp maken gereed
Nu ook de wegenstructuur op het noordelijke deel gereed is, is de laatste fase van het bouwrijp maken van Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen voltooid. De ondergrond van de wegen is gemaakt van teervrij freesasfalt: een restproduct afkomstig uit het afbreken van wegen elders in de regio en hergebruikt op Zevenellen. Een belangrijk milieuaspect voor OML. De toplaag is gemaakt van Greenfalt *.
Daarmee en op andere manieren wil OML haar verantwoordelijkheid nemen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit: voor zichzelf, voor de toekomstige vestigers en voor de omgeving. Nu het terrein bouwrijp is, kunnen de bedrijven hun bouwactiviteiten starten op weg naar verdere bedrijfsvoering. Zo werken OML, ondernemers en gemeente samen aan de economische ontwikkeling van deze regio.

*Greenfalt:
Strukton noemt Greenfalt het ‘groene’ asfalt genoemd: een combinatie van hergebruikt asfalt en gerecycled ballastmateriaal in alle lagen van de constructie. De resultaten van dit innovatieve, duurzame product tonen aan dat de kwaliteit, geluidsreductie en stroefheid van de deklagen zelfs nog beter zijn dan van traditionele mengsels.
De productie vindt plaats in de asfaltcentrales van GBN, onderdeel van Strukton Civiel. De grove, gewassen delen worden bewerkt tot minerale grondstoffen voor Greenfalt en gerecycled asfalt wordt geschikt gemaakt voor alle Greenfalt-mengsels. Hierdoor gebruiken we aanzienlijk minder natuurlijke grondstoffen en zorgen we, door het beperken van transport, voor een grote CO2-reductie.

Locatie asfalteerwerkzaamheden Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen

7 Pijlers voor duurzame bedrijventerreinen: tastbaar en uitvoerbaar  
OML werkt sinds enkele maanden met zeven pijlers om haar ambities voor duurzaamheid en circulariteit, tastbaar en uitvoerbaar te maken. Niet alleen op Zevenellen, maar ook op andere bestaande en in ontwikkeling zijnde bedrijventerreinen. Samen met de aandeelhoudende gemeenten, ondernemers, omwonenden en adviesorganen. De eerste geluiden én resultaten zijn veelbelovend. Hans Coppus, directeur OML: “Wij als OML zien bestaande en nieuwe bedrijventerreinen, een belangrijke rol spelen bij de energietransitie en verduurzaming van Nederland. Met een paar kleine stappen kun je al een groot verschil maken.”
Hoe doet OML dat in de praktijk? Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen is daarvan een voorbeeld.
Klik hier voor het volledige bericht. 

7 Pijlers van OML: duurzaamheid & circulariteit

College- en raadsleden en managementteam gemeente Leudal brengen bezoek
Onlangs brachten college- en raadsleden en het managementteam van de gemeente Leudal een bezoek aan Bedrijvenpark Zevenellen. Tot heden was het niet eerder mogelijk geïnteresseerden te ontvangen voor een persoonlijke rondleiding. Dankzij de nodige versoepelingen was dit begin juli wel mogelijk. John Giesen van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML) stond samen met nieuwvestigers Coöperatie 7-LL (in de persoon van Hans Corsten) en DIMASS (Peter Walraven) uitgebreid stil bij de laatste stand van zaken en ontwikkelingen op Bedrijvenpark Zevenellen. Jan Janssen nam de aanwezigen mee in de ontwikkelingen van World Biobased Centre Zevenellen.

Leden van het College, de Raad en het managementteam van de gemeente Leudal op bezoek bij Bedrijvenpark Zevenellen

Invulling groene, recreatieve zone op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen 
Momenteel werkt OML samen met leden van de klankbordgroep (waaronder een lid van de faunabeheer-eenheid), experts van de gemeente en deskundigen van buitenaf aan de invulling van de groene gebieden van Zevenellen. Denk hierbij aan de gebieden rondom het bedrijvenpark, de bermen naast de wegen en vooral het groen rondom de zogenaamde ‘groene long’. OML richt deze ‘groene long’, het gebied rondom het voormalige koelwaterkanaal, opnieuw in zodat er een groen gebied ontstaat met volop ruimte voor de ecologie en biodiversiteit. Een gebied waar niet alleen de werknemers op het terrein gebruik van kunnen maken, maar ook alle inwoners van de gemeente. De eerste ideeën zijn nu geopperd. Een deskundige werkt deze uit. Wij houden u op de hoogte.

‘Groene Long’ op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen
 
Feiten en cijfers Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen  
OML verwacht de totale oppervlakte van Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen, 48 hectare, aan circa 15 bedrijven te kunnen verkopen. Hierbij kan een resultaat van tussen 400 en 750 arbeidsplaatsen ontstaan. Behalve de rechtstreekse arbeidsplaatsen vindt er ook een gunstige ontwikkeling plaats van indirecte werkgelegenheid in de gemeente Leudal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van schoonmaakpersoneel, beveiliging, onderhoud en horeca.
Drie kavels zijn inmiddels verkocht aan respectievelijk DIMASS Group, Coöperatie 7-LL en Jan Verhoeven Recycling. De kavels betreffen een totale oppervlakte van ongeveer 8 hectare.
Ook voor 2022 zien de prognoses aan verkopen er zeer gunstig uit. OML is in gesprek met diverse potentiële vestigers over 15 van de 18 kavels. Dit zijn langdurige trajecten om alle stappen zorgvuldig te zetten: voor ondernemer, voor OML, voor de gemeente Leudal én voor de omgeving. Met maar liefst vier partijen voert OML momenteel vergaande onderhandelingen over verkoop. Goed voor zo’n 12 hectare.

Dronebeelden van Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen

Ruimte voor lokale bedrijven
Een deel van het Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen is bewust ingedeeld voor lokale bedrijven. Het grootste voordeel dat hier ontstaat, is dat deze lokale bedrijven een nieuwe ontwikkeling kunnen starten. Denk hierbij aan ondernemingen die nu gevestigd zijn op locaties die niet goed aansluiten bij de (huidige) werkzaamheden van het bedrijf. Denk hierbij ook aan bedrijven die op de huidige locatie uit hun jasje groeien. Maar denk ook aan het samenvoegen van diverse vestigingen onder één (nieuw) dak. Hierdoor vervalt bijvoorbeeld het verkeer tussen de diverse vestigingen. Zoals voor Dimass Group het geval is.
Tel daarbij op dat nieuwe ontwikkelingen ook weer zorgen voor ruimte binnen andere delen van de gemeente Leudal. Wellicht kan deze vrijgekomen ruimte gunstiger worden ingezet en benut. Hierbij kunnen we lokale problemen (denk aan geluid- of geurhinder, verkeerssituaties, et cetera) oplossen. De verwachting is dat de markt het oude vastgoed opneemt en al dan niet her-ontwikkelt voor bedrijfsvoering.

Ruimte voor lokale bedrijven op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen
 
VIRTUAL REALITY 
Heeft u onze Virtual Reality Zevenellen al ontdekt? Deze geeft een mooie indruk van Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen. Zo krijgt u een realistischer beeld wat er kan gaan komen en krijgt u meer beleving bij het toekomstige terrein. Waar komen de bedrijfspanden? Hoe ligt het ten opzichte van elkaar? Hoe zit het met de wegenstructuur, de groene long en meer. Veel kijkplezier in deze 360-graden tour. Klik hier

INTERESSE IN EEN KAVEL?
Heeft u interesse in een kavel op Zevenellen of  één van de andere bedrijventerreinen van OML? Neem contact op met Jeroen Bertjens, 06-10809106 of stuur een mail. Heeft u interesse in een kavel op het terrein van WBCZ? Neem contact op met Jan Janssen, 06-53842161 of stuur een mail.

NIEUWSBRIEF
U ontvangt onze nieuwsbrief automatisch en kosteloos in uw mailbox. Heeft u anderen in uw omgeving die ook geïnteresseerd zijn in het ontvangen van deze nieuwsbrief? Zij kunnen zich hier gratis aanmelden.

OML BV
Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio Midden-Limburg en doet dit in samenwerking met gelieerde partijen, bedrijfsleven en overheden. OML streeft naar de juiste leefbaarheid op het gebied van wonen, leren, werken, shoppen, recreatie & toerisme. Daarbij wordt gekeken naar een groter gebied dan de aandeelhoudende gemeenten van OML. Daarnaast wordt rekening gehouden met maatwerk bij het creëren van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven op het gebied van het aanbod, de prijs, de kwaliteit en de segmentering. OML werkt voor en met bedrijven in alle branches, van zzp tot multinational en van landbouw tot dienstverlening. OML richt zich daarbij vooral op de samenwerking en kansen tussen bedrijven.

WBCZ
WBCZ is een initiatief van de agribusiness bedrijven Schippers en Van Asten Group. Het WBCZ-deel bevindt zich op de plek waar voorheen de Nuon-centrale stond op het Zevenellen-terrein.
Naast biobased zijn er op het WBCZ-terrein ook logistieke en andere bedrijfsactiviteiten mogelijk. Het is een bedrijventerrein met een focus op het verwerken van gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelen industrie, voor de productie van energie, water en grondstoffen. Hiermee levert WBC Zevenellen een bijdrage aan een duurzame wereld en economische kansen voor Midden-Limburg. Het past ook bij deze agrarisch georiënteerde regio.

FIJNE VAKANTIE 
Wij wensen u allen een fijne zomervakantie! OML en WBCZ blijven voor u bereikbaar.

Fijne vakantie!