BA Green Fuels: dienstverlener voor op- en overslag

BA Green Fuels: dienstverlener voor op- en overslag

“BA Green Fuels is een familiebedrijf uit Wanroij”, vertelt Jan Aben, mede-eigenaar. “Al sinds 1960 zijn we actief in de agrarische sector. Van oorsprong is het een veehouderij, maar sinds 2003 ook gespecialiseerd in de productie van duurzame energie. Ik heb het bedrijf samen met mijn broer van mijn vader overgenomen. In 2021 is de derde generatie toegetreden met neef Rik van de Berg. Sindsdien is de naam omgezet naar BA Green Fuels (Berg en Aben).”
BA Green Fuels is de tweede vestiger op het Zevenellen-deel van World Biobased Center Zevenellen (WBCZ). “Wij zien toekomst in tankterminals voor op- en overslag en biogrondstoffen, zeker op deze nieuwe locatie aan de haven.” 

“Zo’n tien jaar geleden zijn we in de provincie Zeeland, ook aan een haven, een bedrijf gestart”, vertelt Jan Aben. “Wij richtten ons daar toendertijd op het omzetten van biomassastromen. Het vergisten en omzetten in mineralen en in groengas, wat op het aardgasnetwerk wordt gebracht. De CO2 die uit dit omzetten van het gas vrijkomt ging terug naar de tuinbouw: welkom voor de plantengroei. Dit bedrijf hebben wij twee jaren vol operationeel bedreven. Daarna hebben wij het verkocht aan een andere partij. Vervolgens zijn we dichter bij huis aan de slag gegaan met een nieuwe ‘tak van sport’: op- en overslag van grondstoffen. Dit gaat dusdanig goed dat, in verband met de beoogde uitbreidingsplannen, ook een locatie op Zevenellen is aangekocht. De ontwikkeling in Haelen is dus niet nieuw voor ons”, geeft Jan Aben aan.”

Dienstverlenende partij: faciliteren van gesloten opslagtanks
BA Green Fuels is een dienstverlenende partij. “Puur voor het faciliteren van opslagtanks”, aldus Jan. “Goederen komen per boot in de haven van Rotterdam terecht en worden dan in kleinere schepen naar onder andere Haelen gebracht. Vanuit hier kunnen ze dan verder worden gebracht naar klanten. Dat kan dan nog een keer per boot of met de vrachtwagen. Je haalt hiermee een hele zwik vrachtwagens van de weg die anders vanuit Rotterdam moeten rijden”, legt Jan Aben uit.

Ontwikkeling in fasen
De ontwikkeling van de tankterminal op Zevenellen gaat in fasen. “We starten met dertien opslagtanks van RVS met een hoogte van 25 meter. Dat zijn gesloten tanks. Uiteindelijk worden dit circa 60 grote en kleinere tanks en silo’s. Hierdoor is nauwelijks uitstoot van geur te verwachten. Indien het geurende producten zijn, kunnen we het vrijkomen van geur via filters beperken of zelf geheel verwijderen . De silo’s zetten we in verdiepte bakken. Dat is niet verplicht, maar is een wens van onze firma zelf. Stel dat het lekt, dan is er die extra bak en vangen we alles op binnen ons eigen terrein.“ Daarnaast komt er een opslaghal met binnenbunkers voor (vaste) producten zoals granen en mais en een kantoor.
In de toekomst wil BA Green Fuels uitbreiden met meer stromen, vooral plantaardige oliën. En in de verre toekomst misschien ook Bio Liquefied Natural Gas (LNG): uit plantaardige (rest)producten methaan en CO2-gas produceren. Het Bio LNG draagt bij aan een circulaire economie en is een alternatieve brandstof voor onder meer vrachtwagens.

Wat komt er in de tanks
“De producten die we in de tanks op- en overslaan, zijn afhankelijk van wat de klant/opdrachtgever ons aanbiedt. Als een klant zich meldt, maken we eerst een risico-inventarisatie. Past dit wel? Kan dit wel? Bijvoorbeeld als het product niet dicht bij ander product opgeslagen mag worden. Het is erg belangrijk om dit zorgvuldig in beeld te krijgen. Wij hebben daarom ook te maken met veel certificeringen en ISO-normen. Wij willen graag met vaste en betrouwbare klanten werken en als goede dienstverlener voor onze klanten werken. Daarom willen we alles zorgvuldig op orde hebben zodat het voldoet aan wet- en regelgeving. Daar hoort ook een registratie van alle uiteindelijke producten bij. Ook relevant met het oog op handhaving.”

Mogelijke producten zijn:

  • Veevoer, droge granen zoals tarwe, maïs, soja maar ook vloeibare stromen zoals aardappelstoomschillen, uitgepakte frisdranken mix, tarwezetmeel.
  • Food en pharma producten, zoals plantaardige oliën, melkzuur, room en andere levensmiddelen of ingrediënten daarvan.
  • Biofuels, plantaardige oliën en fames (toevoegingen biodiesel), Hydrotreated Vegetable Oil (HVO, dieselbrandstof geproduceerd op basis van met waterstof behandelde plantaardige oliën en restafval, zoals dierlijke vetten) en biodiesel.
  • Mineralen meststoffen zoals ureum (AdBlue), ammoniumsulfaat, gevakal.
  • Toekomst, mogelijk producten met een afvalstatus zoals afvalwater van fabrieken of evenementen (vaak apart opgeslagen) wat tijdelijk opgeslagen moet worden voor het verwerkt kan worden.

Transport
De locatie op Zevenellen betreft een ‘doorzet terminal’. De verwachting is dat we 400.000 ton per jaar op- en overslaan en dus ook vervoerd wordt. “Als we dat omrekenen naar vrachtwagens van 38 ton, zijn dat zo’n tweehonderd vrachten per week. Kijk je naar vrachtschepen van 1.350 ton, dan zijn het zes schepen per week. Het wordt vaak een combinatie van deze twee. Als BA Green Fuels zetten we, inherent aan onze keuze voor de locatie aan de haven, zoveel mogelijk in op transport via water. Daarnaast zal er altijd enig transport per weg zijn. Dat gaat in principe via de zuidelijke rotonde. Mogelijk gaat er ook verkeer via de noordelijke rotonde, maar dit is niet het uitgangspunt. Echter soms is het noodzakelijk in verband met vervoer naar eindafnemers.”

Wat, hoe en hoeveel is nu nog een inschatting: sommige producten blijven een jaar aanwezig in de silo’s, anderen slechts een paar weken. Afhankelijk van de verhuur van de silo’s komen ook de verkeersbewegingen concreter in beeld.  Jan: “Misschien halen we maar 100.000 ton. Dat zal de toekomst uitwijzen. We zijn bij de aantallen van het maximale, 400.000 ton, uitgegaan.”

De verkeersbewegingen zijn niet specifiek tijdens kantoortijden, maar zeker geen 24-uurs service. Incidenteel kan er in het weekend vervoer mogelijk zijn. Over het algemeen tussen 06.00 en 18.00 uur.

Minimaliseren van (mogelijke) overlast
Jan Aben: “We willen graag als goede buur ondernemen en beslist geen overlast veroorzaken. We streven zelfs naar 0% overlast. Hiervoor worden filters en innovatieve methoden toegepast die boven de wetgeving uitstijgen. Dit is ook te achterhalen bij de omwonenden van de andere bedrijven waar we al jarenlang een goede naam hooghouden door geen overlast voor de omgeving te genereren.”

Melding en vergunningen
Voor de activiteiten waarmee BA Green Fuels start, is een zogenaamde melding activiteitenbesluit nodig. De gemeente Leudal heeft de eerste melding van BA Green Fuels inmiddels geaccepteerd. De verdere toekomstige uitbreidingen zijn vergunningplichtig.

Vragen? Neem contact op
Als er vragen zijn over de activiteiten, mag op ieder moment contact worden opgenomen met BA Green Fuels. “We spelen er graag direct op in. Ik ben bereikbaar op telefoon 06 – 22 47 87 82”, aldus Jan Aben.

Meer informatie: www.abenbv.nl