Nieuwsbrief Zevenellen - OML-Attero-WBCZ

Nieuwsbrief Zevenellen - OML-Attero-WBCZ

Over deze nieuwsbrief

Geachte lezer,

Graag informeren wij u over diverse zaken rondom de ontwikkeling van Bedrijvenpark Zevenellen. Het zijn roerige tijden voor ons allen door de opkomst van het Corona virus. Van een ieder van ons wordt gevraagd zich aan te passen en hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Dit betekent dat sommige werkzaamheden stil komen te vallen, waar anderen zaken door kunnen gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat we hier samen uit gaan komen. Ook in deze onzekere tijd brengen wij u op de hoogte van nieuwtjes en wetenswaardigheden over Bedrijvenpark Zevenellen. Wat de ene dag niet kan, kan de volgende dag weer wel. Blijf gezond en samen staan we sterk.

Zevenellen, gevestigd in de gemeente Leudal, is de plek voor ondernemers om duurzame ambities te verwezenlijken. Het terrein kent meerdere grondeigenaren, waaronder Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) en World Biobased Centre Zevenellen (WBCZ). Zij ontwikkelen hun deel van het bedrijventerrein voor eigen rekening en- risico. Andere eigenaren zijn Attero en Enexis.
Deze eigenaren stellen zich via deze nieuwsbrief graag aan u, ondernemers, omwonenden en andere geïnteresseerden, voor. Wij nemen u graag mee in de ontwikkelingen die er spelen. Ook (potentiële) nieuwvestigers komen aan het woord.  Alle partijen maken zich daarbij sterk voor een bijdrage aan de economie, werkgelegenheid en de leefbaarheid voor de inwoners van Leudal .

Overzichtskaart grondeigenaren

 

Terug in de tijd: historische film 

Terug naar de jaren vijftig van de vorige eeuw. Veel voormalige en huidige inwoners van Buggenum, Haelen en omgeving (de 70-ers van vandaag) groeiden op in de tijd die het industriële begin van het huidige Zevenellen-terrein markeerde. Zij maakten de bouw van de Maascentrale van de Provinciale Limburgse Elektriciteit Maatschappij mee. Beter bekend als de PLEM. En de daarmee gepaard gaande maatschappelijke ontwikkelingen van de omliggende dorpen Buggenum, Haelen en Horn.
Deze, voor onze contreien, zo belangrijke economische ontwikkeling is vastgelegd op film. Met dank aan de Studiegroep Leudal (werkgroep Heemkunde) delen we deze historische vastlegging graag met geïnteresseerden. Aan het slot van de avond vertonen we ook nog beelden van de sloop van de centrale en is er gelegenheid om nog even na te praten.
Heeft u interesse? meld u zich nú aan via info@oml.nl. Wij brengen u op de hoogte van de datum, tijdstip en locatie.
Gezien de ontwikkelingen rondom Corona is het momenteel nog niet mogelijk een exacte datum vast te leggen. Wij rekenen op uw begrip.
Terug in de tijd: ansichtkaart ‘groeten uit Buggenum’

 

Leudal, de duurzaamste gemeente van Limburg 

‘Leudal mag zich met recht de duurzaamste gemeente van Limburg noemen. Zo is de gemeente in onze provincie koploper wat betreft zelfopgewekte energie, vinden we er het grootste windmolenpark, ligt er een hoog percentage zonnepanelen op daken en maakt Leudal gebruik van 100% groene stroom. Door diverse samenwerkingen en lokale initiatieven is de gemeente een pionier op het gebied van duurzame energie. Daar kunnen andere Limburgse gemeenten nog veel van leren’, aldus het artikel in de Navenant van februari 2020. (Vraag de digitale nieuwsbrief, geheel gratis aan bij info@oml.nl en ontvang alle artikelen in uw mailbox)
Wethouder Milieuzaken van de gemeente Leudal, de heer Piet Verlinden; ‘Logisch dat de gemeente Leudal , aandeelhouder bij OML. als duurzaamste gemeente van Limburg de duurzame ontwikkelingen op Zevenellen een warm hart toedraag’. 
Artikel in Navenant: Leudal, de duurzaamste gemeente van Limburg

 

Even voorstellen … Attero, energiek met milieu

“Attero is een landelijk en internationaal opererend milieubedrijf. Wij zijn al ruim 90 jaar actief in het terugwinnen en hergebruiken van de energie en grondstoffen uit afval”, vertelt Hans Hermkes, Procesmanager Vastgoed & nazorg vanuit de Attero-kantoorlocatie in Haelen.

“Onze 800 enthousiaste en betrokken medewerkers in Nederland verwerken jaarlijks meer dan 20 procent van het Nederlandse huishoudelijk restafval. Dat is het afval van ruim 4 miljoen mensen. Attero verwerkt ook bedrijfsafval. Het gaat in totaal jaarlijks om zo’n 3,5 miljoen ton afval. Daarmee zijn we één van de grootste afvalwerkers van Nederland. We willen zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen terugwinnen en reststromen omzetten in duurzame energie en nuttige producten. Daarmee behoren we zelfs tot de top van de wereld”, vertelt Hans trots. “We blijven voortdurend zoeken naar innovatieve oplossingen.”

Vijftien locaties in het land, Haelen kantoorlocatie
“We werken vanuit vijftien locaties in ons land”, vervolgt Hans. “Ik werk zelf, samen met zo’n twintig collega’s, vanuit de kantoorlocatie in Haelen. Tot 2013 was dit ons hoofdkantoor, waar ook de directie gevestigd was. Het hoofdkantoor en een groot deel van de staffuncties zijn toendertijd verhuisd naar het hoofdkantoor in Apeldoorn. Het personeel dat nu nog werkzaam is in Haelen betreft voornamelijk stafpersoneel dat woonachtig is in Limburg en ook vaak werkzaam is op de andere locaties van Attero.”
Meer weten over Attero?
Kijk op www.attero.nl en op hun YouTube-kanaal wat Attero doet en hoe de locaties er uit zien.
Hans Hermkes – Attero

 

World Biobased Centre Zevenellen 

Verbonden aan regionale voedselproductie met Limburgse technologie en vakmanschap

“’World Biobased Centre Zevenellen’, een hele mond vol,” erkent Jan Janssen, kwartiermaker WBCZ. WBCZ is, naast OML, Attero en Enexis, één van de grondeigenaren op het Zevenellen-terrein. WBCZ is een initiatief van de agribusiness bedrijven Schippers en Van Asten Group. Het WBCZ-deel bevindt zich op de plek waar voorheen de Nuon-centrale stond op het Zevenellen-terrein. Welke ontwikkeling hebben de initiatiefnemers voor ogen? Wat merken mensen in de omgeving ervan? En welke bedrijven gaan er zich vestigen? De eerste twee nieuwvestigers zijn bekend en wanneer start de bouw. Jan Janssen van WBCZ en de twee nieuwvestigers nemen ons mee. (Vraag de digitale nieuwsbrief, geheel gratis aan bij info@oml.nl en ontvang alle artikelen in uw mailbox)

Jan Janssen – WBCZ

 

Zandbergen, grondwerken en meer  

De twee grote, gele zandbergen vallen op als je over de Roermondseweg rijdt. En zo zijn er met enige regelmaat vrachtwagens en grondwerkmachines op het Zevenellen-terrein actief. Wat zij daar doen? We nemen u graag mee.
(Vraag de digitale nieuwsbrief, geheel gratis aan bij info@oml.nl en ontvang alle artikelen in uw mailbox)

Zandbergen

 

Rotondes voor verbetering bereikbaarheid 

Samen met OML en WBCZ (World Biobased Centre Zevenellen) heeft de gemeente Leudal een verkeersonderzoek voor bedrijvenpark Zevenellen laten uitvoeren. Zij hechten aan een goede bereikbaarheid en vestigingsklimaat voor bedrijven die zich hier op termijn vestigen. Een goed woon-werkklimaat en leefklimaat voor toekomstige bedrijven, hun medewerkers én omwonenden, staan hierbij voorop. Volgens het verkeersonderzoek zorgt de aanleg van twee rotondes op de Roermondseweg voor een goede en veilige doorstroming en bereikbaarheid. (Vraag de digitale nieuwsbrief, geheel gratis aan bij info@oml.nl en ontvang alle artikelen in uw mailbox)

Rotondes aan de Roermondseweg te Haelen

 

‘Gebiedsontwikkeling is een mooi vak’

John Giesen is sinds één jaar verbonden aan Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML)  als Consultant Gebiedsontwikkeling. Met veel plezier vertelt John over zijn werkzaamheden bij OML en speciaal over het in ontwikkeling zijnde bedrijvenpark Zevenellen in Haelen (gemeente Leudal). “Een gebiedsontwikkeling kan een regio, stad of gemeente een grote economische en sociaal-maatschappelijke boost geven.  Mooi dat dat, juist ook met de kansen en uitdagingen die er zijn, mijn vak/werk mag zijn!”, aldus John. Leest u mee?

John Giesen, Consultant gebiedsontwikkeling bij OML 
 

 

INTERESSE IN EEN KAVEL?

Heeft u interesse in een kavel op Bedrijvenpark Zevenellen?
OML:  Jeroen Bertjens via 06-10809106 (bertjens.j@oml.nl)
WBCZ:  Jan Janssen 06-53842161 (janjanssen@brendaris.nl)
Jeroen Bertjens, Senior Consultant Marketing & Sales bij OML, 06-10809106

 

OPEN DAG

OML en WBCZ organiseren in samenwerking met o.a. de gemeente Leudal en Strukton Civiel Zuid, naar verwachting, in 2020 een Open Dag voor omwonenden en overige geïnteresseerden. Houd deze nieuwsbrief goed in de gaten voor de datum en meer informatie.
De haven van Zevenellen