OML, al 25 jaar grond voor een duurzame economie

OML, al 25 jaar grond voor een duurzame economie

Dit jaar bestaat Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 25 jaar. Een bijzondere mijlpaal na een bloeiende start én – net zoals iedere ondernemer die wel kent – ook roerige jaren. In 25 jaar is er natuurlijk veel veranderd. Wat niet verandert: OML zorgt al die jaren voor een sterke economische positie van de regio. Dat zorgt voor goed wonen, werken én recreëren. Een korte terugblik hoe het allemaal begon en waar we anno 2023 staan. En wat wij voor u kunnen betekenen. OML, grond voor een duurzame economie.

In 1998 startte de voorloper van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV: Regionale Economische Ontwikkelingsmaatschappij. Kortgezegd REO. Vanuit de gedachte dat goed geoutilleerde bedrijvenparken het visitekaartje van de gemeenten én de kern voor werkgelegenheid zijn, richtten twee gemeenten REO op. De gemeente Roermond en de toenmalige gemeente Roerdalen.  Zij waren ook de aandeelhouders. ‘Samen’ zat al vanaf het begin in het DNA.  REO werd zo beschreven:  ‘De Uitvoeringsorganisatie voor behoud en bevordering werkgelegenheid door specifieke taken te combineren. Ontwikkeling en beheer van industrieterreinen, exploiteren van bedrijfsgebouwen, revitaliseren en één-loket-functie.’

Van lokaal naar regionaal
Een gedachtengoed dat 25 jaar later nog stand houdt en is uitgebreid. Waarin zitten de veranderingen? Het aantal aandeelhouders groeide van twee naar nu vijf. De gemeenten Roermond, Leudal (waaronder de vroegere gemeente Haelen), Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen. De dagelijkse leiding en operatie liggen in handen van het OML-team dat vanuit de BV opereert. Zelfstandig en onafhankelijk met een sterk netwerk lokaal, regionaal en zelfs nationaal.

Sterke positie en uitbreiding taken
REO verwerft zich door de jaren heen een sterke positie. Zowel bij overheden als bij ondernemers en andere spelers in het veld zoals de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV). Vanuit deze positie groeien ook  taken zoals met parkmanagement, om te komen tot een duurzaam beheer van bedrijventerreinen. Dat vraagt aandacht voor zaken als energiebesparing, waterbeheer, intensiever ruimtegebruik, landschappelijke inpassing, andere vervoersbewegingen (bijvoorbeeld over water), afvalmanagement enzovoort. En in dit licht werd toen de één-loket-functie opgericht met LWV als samenwerkingspartner. De rol van REO veranderde steeds meer van uitvoeringsorganisatie naar sparringspartner

Afbeelding: OML in gesprek met ondernemer

 

Adviesrol én slagkracht
Een intensieve regionale economische samenwerking blijkt meer dan eens gewenst. De wijze waarop in de regio bedrijventerreinen vergaand worden ontwikkeld, krijgt een duidelijke structuur en opgave. In 2009 maakt Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV, de opvolger van REO, een vliegende start. De adviesrol van OML blijkt goed te vallen in Midden-Limburg. Ook buiten de regiogrens valt dit op. OML wordt meer en meer gevraagd om samenwerking, advies en ondersteuning. De slagkracht binnen het economisch domein stopt niet bij de regiogrens. Dit ondervinden provincie, gemeenten én de ondernemers.

Roerige tijden en kansen
Te weinig grondvoorraden, onvoldoende nieuwe ontwikkelingen, financieringen, economische crisis en meer. Net zoals iedere ondernemer kent ook OML roerige tijden. Hans Coppus, directeur OML: ‘We weten telkens weer de bedreigingen het hoofd te bieden en om te buigen tot goede kansen. We hebben geleerd én laten zien dat het team van OML dit kan. Dat doen we niet alleen. OML heeft een goede samenwerking met de aandeelhoudende gemeenten en de provincie en zeker ook met ondernemers.”

Anno 2023
De laatste jaren kenmerken zich vooral door veel positiviteit, grote veerkracht en goede resultaten. Hans Coppus: “OML zorgt ervoor dat de Midden-Limburgse regio een sterke economische positie heeft. Dat zorgt voor goed wonen, werken én recreëren. OML zet vooral in op duurzaamheid.  Er is nog veel werk te doen. We gaan er vol gas (of waterstof) tegen aan.

                    – Het juiste bedrijf op de juiste plek – 

Hoe?

  • Met de kennis en kunde die er in huis is;
  • Het buiten kaders om te kunnen én willen denken;
  • Met het team dat vol spirit achter OML staat;
  • Met de duurzame ambities;
  • Met de goede en positieve contacten met de aandeelhouders, de samenwerkingspartners, belanghebbenden én de ondernemers;
  • Met heldere en open communicatie naar de buitenwereld;
  • En met een gezonde ondernemersgeest.

afbeelding:  kerntaken OML

Interesse in film over 25 jaar OML? klik hier

 

Verder kennismaken met OML of interesse in een kavel?
Neem contact op met één van de consultants:

Jeroen Bertjens
Senior Consultant Marketing & Sales
telefoon: 06 – 10 80 91 06
e-mail: Bertjens.j@oml.nl

Annemarie van de Goor
Consultant Marketing & Sales
telefoon: 06 – 20 25 21 38
e-mail: Vdgoor.a@oml.nl