OML Collega John Giesen toegetreden tot bestuur SKBN

OML Collega John Giesen toegetreden tot bestuur SKBN

De Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) deelt en ontwikkelt kennis op het gebied van verdienvermogen en de ontwikkeling van het vestigingsklimaat. Heel concreet gaat het om de (her-)ontwikkeling en het beheer van werklocaties en hoe dit aan te pakken. Ook organiseert SKBN de ontmoeting tussen alle betrokken belangen. Daarnaast levert ze – gevraagd en ongevraagd – beleidsinput op basis van haar kennis. OML collega John Giesen maakt vanaf februari 2020 actief deel uit van het bestuur van SKBN en kan vanuit zijn functie en rol bij OML een uitstekende invulling geven aan het SKBN takenpakket. Check hier de website van SKBN.