OML koopt Attero-terrein op Zevenellen

OML koopt Attero-terrein op Zevenellen

Kavels met strategische ligging aan haven
Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML) heeft gronden en gebouwen van Attero op Bedrijvenpark Zevenellen in de gemeente Leudal gekocht. Met dit gebied breidt OML haar verkoopportefeuille op Zevenellen uit met bijna tien hectare. “Het zijn bijzondere kavels, met name vanwege de strategische ligging aan de haven én het soort bedrijven dat zich er kan vestigen,” aldus Hans Coppus, directeur OML. “Een gewilde plek voor ondernemers met duurzame ambities én een mooie, toekomstige, impuls voor de economische ontwikkeling in deze Midden-Limburgse regio. Naar verwachting kunnen bedrijven zich vanaf medio 2021 vestigen op dit deel van Bedrijvenpark Zevenellen.”

Het terrein dat OML heeft verworven op Zevenellen in Haelen kent al een industriële geschiedenis sinds halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw. Toen werd de voormalige elektriciteitscentrale gebouwd. Lokaal bekend als de Maascentrale en de PLEM. Tot 2013 was het gebouw dat OML nu heeft overgenomen, het hoofdkantoor van Attero. Daar was ook de directie gevestigd. Tot op heden werken er nog zo’n twintig medewerkers. Het betreft voornamelijk stafpersoneel dat woonachtig is in Limburg en ook vaak werkzaam is op de andere locaties van Attero. Hans Hermkes, procesmanager Vastgoed & Nazorg bij Attero: “Attero had geen eigen plannen met haar perceelgedeelte ; met de verkoop van de kantoorgebouwen en de gronden aan OML, maken we als Attero de weg vrij voor duurzame initiatieven en gebouwen in dit gebied.” De nieuwe OML-locatie is bijna tien hectare groot. De ligging aan de haven maakt deze extra interessant voor bedrijven die zich hier kunnen vestigen: bedrijven tot en met de zogenaamde milieucategorie 4.2 en 5.1.

Plek voor circulaire economie
Zevenellen is een ideale plek voor ondernemers bij wie circulaire economie hoog in het vaandel staat. Duurzaamheid is ook één van de speerpunten van de gemeente Leudal, de duurzaamste gemeente van Limburg. Circulaire economie is ook wat het provinciebestuur in Limburg wil. In aansluiting op Rijks- en Europees beleid. Over tien jaar moet het gebruik van grondstoffen en fossiele brandstoffen al zijn gehalveerd om de uitputting van de aarde aan te pakken. Het kringloopprincipe levert naast minder afval, ook forse energiebesparingen en CO2-reducties op. Hans Coppus: “Met deze locatie kunnen we voldoen aan de interesse van bedrijven met een circulaire ambitie. Met ook nog eens strategische ligging aan de haven. Dat maakt deze plek uniek voor Limburg. Met dank aan de gezamenlijke aandeelhouders van OML, de gemeenten Leudal, Roermond, Maasgouw, Roerdalen en Echt -Susteren, die deze aankoop in het belang van Midden-Limburg mogelijk maken.” Voor meer informatie over de mogelijkheden, kunnen geïnteresseerden contact opnemen met OML.

Beschikbaar vanaf medio 2021
De komende tijd benut OML om het voormalig Attero-terrein bouwrijp te maken. Naar verwachting kunnen bedrijven zich hier vanaf medio 2021 vestigen. Met deze kavels komt de herontwikkeling van de haven in versnelling. OML beschikt al over kavels aan de haven op Bedrijvenpark Zevenellen.

Over Zevenellen
Zevenellen, gevestigd in de gemeente Leudal, is een duurzaam, multifunctioneel bedrijvenpark. Voor ondernemers de plek om duurzame ambities te verwezenlijken. Het terrein kent meerdere grondeigenaren, waar-onder Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) en World Biobased Centre Zevenellen, die hun deel van het bedrijventerrein voor eigen rekening en- risico ontwikkelen. OML heeft 5 aandeelhouders, waar-onder de gemeente Leudal. De gemeente verleent vergunning aan bedrijven die zich willen vestigen op Zevenellen. Afhankelijk van de aard van de activiteit kan dit ook de Provincie Limburg zijn. Zevenellen is prima bereikbaar over de weg en over water (haven). De ontwikkeling van het bedrijvenpark is goed voor de economie, werkgelegenheid en tevens voor de leefbaarheid van de inwoners van Leudal.

Portfolio Zevenellen 

Attero kantoorgebouw

Haven Zevenellen

Kaart Zevenellen