In 2023 werkte Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) hard voor het behalen van de officiële MVO-Zelfverklaring van de MVO-Wijzer. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De zelfverklaring betekent dat OML zichzelf heeft getoetst aan de richtlijn voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. En dat is gelukt! Hans Coppus, directeur OML: “We zeggen altijd dat we een goed vestigingsklimaat creëren voor bedrijven en hun omgeving. Waarbij we gaan voor de juiste leefbaarheid. De MVO-Zelfverklaring is een bevestiging én bewijs. Dat we als bedrijf goed letten op de gevolgen van onze activiteiten op de samenleving en het milieu. Een betere wereld begint bij onszelf, intern.”

“We vinden een goede verankering van de MVO-werkwijze belangrijk. De interne organisatie is de basis voor ons werk naar buiten toe”, aldus Hans. “De weg naar het verkrijgen van de Zelfverklaring heeft ons nog meer geholpen. We hebben onze werkwijze, waar nodig, kunnen aanscherpen en MVO structureel een plek gegeven in ons werk. Wij kunnen met trots melden dat OML de MVO-Zelfverklaring heeft gekregen.”

Goed doordachte en duurzame werkwijze
Met de MVO-Zelfverklaring van de MVO-Wijzer laten we zien dat we een goed doordachte en duurzame werkwijze gebruiken. Daarbij zorgen we goed voor ons OML-team. Een team waarin samenwerken en elkaar versterken centraal staan. OML hoort en toetst ideeën. Er is ruimte voor ieders persoonlijkheid en de taken zijn helder binnen het team.

We doen het samen
We luisteren ook scherp naar de omgeving. Samen met onze aandeelhouders, overheid, ondernemers en de mensen in de buurt gaan we vooruit. Zodat we groeien als organisatie.

Proces
Om de MVO-Zelfverklaring te kunnen krijgen, zetten we een aantal stappen binnen de MVO-Zelfevaluatie. Een interne toets waarin we negen kernthema’s bekeken. De MVO-Wijzer thema’s zijn gedragscode, wet- en regelgeving, bestuur, personeel, klanten, omgeving, keten, milieu en communicatie.
Allemaal thema’s die bij OML hoog in het vaandel staan. Bij iedere thema brachten we goed in kaart wat er is: Om wie gaat het? Is het helder voor iedereen? Voelt iedereen zich betrokken? Is er ruimte voor ideeën? Staat beschreven hoe wij omgaan met situaties? Daar hoorde ook bewijzen bij dat we dat ook echt doen.Als OML-team bespraken we ambities, verantwoordelijkheden en bevoegdheden én legden ze vast.

Een onafhankelijke externe partij, Matzzi, beoordeelde de resultaten. Daarvoor gebruikte zij onze evaluatie, de verzamelde bewijzen én gesprekken met ons. Met de conclusie van Han Ribberink, partner Matzzi: “OML voldoet ruim aan de eisen voor een ‘MVO-Zelfverklaring”.
De toegevoegde waarde van de MVO-Zelfverklaring zit in het scherp stellen van de verwachtingen van iedereen voor een duurzame samenwerking onderling én met onze stakeholders.” Met de MVO-methode is het meetbaar, voelbaar én daarmee aantoonbaar dat OML maatschappelijk verantwoord onderneemt”, geeft Han Ribberink aan.

Op 7 september 2023 ontving OML-directeur Hans Coppus en Consultant Nieuwe Economie, Vanessa Silvertand de MVO-Zelfverklaring van de MVO-Wijzer van Han Ribberink.

Han Ribberink is partner bij Matzzi dat staat voor duurzaam succesvol ondernemen. Matzzi is een onafhankelijk en gecertificeerd bureau om de MVO-Verklaring uit te mogen rijken.

array(3) { ["title"]=> string(0) "" ["url"]=> string(107) "https://oml.nl/wp-content/uploads/2022/02/OML-en-de-Sustainable-Development-Goals-van-de-United-Nations.pdf" ["target"]=> string(0) "" }

Sustainable Development Goals en MVO

Eerder ging OML al aan de slag met de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Deze 17 ontwikkelingsdoelen vormen een stappenplan voor een duurzame, eerlijke en rechtvaardige wereld in 2030. OML wil hier graag aan bijdragen. Deze doelen gaan over verschillende thema’s, zoals armoedebestrijding, klimaatverandering, duurzame energie, gezondheid en onderwijs. We realiseren ons dat onze bijdrage klein en bescheiden is. Toch kunnen we op onze manier een beetje impact maken. Van de 17 doelen ligt voor ons de aandacht vooral op de volgende doelen:
- SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn
- SDG 7 - Betaalbare en duurzame energie
- SDG 8 - Eerlijk werk en economische groei
- SGD 11 - Duurzame steden en gemeenschappen
- SDG 17 - Partnerschap om doelstellingen te bereiken
De SDG's en MVO hebben veel gemeenschappelijke doelen en vullen elkaar aan. Wil je weten hoe wij als OML deze SDG’s toepassen in de praktijk? Lees het in deze link.

array(3) { ["title"]=> string(0) "" ["url"]=> string(76) "https://oml.nl/portfolio/duurzaam-multifunctioneel-bedrijvenpark-zevenellen/" ["target"]=> string(0) "" }

Op weg naar duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL GEBIED

OML gaat voor een duurzame invulling én beoordeling. Sterker nog: OML gaat zelfs voor het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL GEBIED. BREEAM-NL GEBIED is dé meetlat voor duurzame gebiedsontwikkeling in Nederland. Met aandacht voor thema’s als hittestress, klimaatadaptatie en luchtkwaliteit.
Hans Coppus, directeur OML: “Op dit moment zetten we de nodige stappen voor het krijgen van deze BREEAM-certificering voor één van onze bedrijvenparkparken. Voor Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen in de gemeente Leudal. Van ambitie naar duurzaam resultaat.”
Meer weten over Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen? Kijk op www.zevenellen.nl