Infographic: grafische weergave van het werkproces bij OML

Infographic: grafische weergave van het werkproces bij OML

Een infographic is een grafische weergave van een proces. Wij nemen u, in deze grafische weergave mét animaties, mee in het proces van idee van een nieuwe vestiger tot realisatie van de nieuwe werkplek. Wie is wanneer aan zet? Waar in het proces is inspraak mogelijk? Vestiger, OML, bevoegd gezag, omwonenden en andere belanghebbenden komen allemaal aan bod.

De Infographic bestaat uit 4 pagina’s, één hoofpagina en drie subpagina’s;
SAMEN VAN IDEE NAAR REALISATIE
1. Voorbereiding/Verkenning
2. Formele procedure
3. Realisatie

Klik op de blauwe balken in de foto en ga met de muis over de tekst om meer informatie te verkrijgen over het specifieke onderwerp. Klik hier

Hoofpagina: Samen van idee naar realisatie

Subpagina: Voorbereiding verkenning

Subpagina: Formele procedures

Subpagina: Realisatie