OML sluit grondexploitatie-overeenkomst voor bedrijventerrein locatie in Swalmen

OML sluit grondexploitatie-overeenkomst voor bedrijventerrein locatie in Swalmen

De gemeente Roermond heeft in oktober een grondexploitatie-overeenkomst gesloten met OML Bedrijventerrein BV. Deze overeenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling en realisering van bedrijfskavels op de locatie Peelveldlaan 60 te Swalmen.

Over het terrein
Het bedrijventerrein is gelegen aan de Noordzijde van Swalmen, aan de Rijksweg Noord (N271).  Op korte afstand is een aansluiting op de A73, de snelwegverbinding van Venlo via Roermond naar de A2. Het huidige pand op het terrein zal door de gemeente Roermond worden gesloopt waarna OML aan de slag kan met de herontwikkeling. Het terrein is te verkavelen in kleinere kavels waarbij,  afhankelijk van de marktvraag, het perceel ook in totaliteit kan worden verkocht. Het kleiner verkavelen vereist aanleg van een gedeelte ontsluitingsweg op het huidige perceel.

Beschikbaar vanaf medio 2021
De komende tijd wordt een start gemaakt met de sloop van het bestaande pand op het terrein, de voormalige school B.C. Broekhin. De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door de gemeente Roermond. OML is daarna aan zet om het terrein bouwrijp te maken. Gelet op de werkzaamheden is de verwachting dat het eerste uitgeefbare kavels eind 2021 beschikbaar zullen zijn voor ondernemers. Hierbij wordt vooral gekeken naar ondernemers (denk aan MKB) uit de directe omgeving van Swalmen of uit de regio Midden-Limburg. Met name vanwege de krapte op de markt van bedrijventerreinen wordt een zorgvuldige invulling van de beschikbare ruimte nagestreefd. Om het vestigen van nieuwe bedrijven mogelijk te maken laat OML een nieuw bestemmingsplan maken. In het  bestemmingsplan wordt rekening gehouden met de locatie en de ligging bij de bestaande woningen. Tijdens de bestemmingsplanproceduren zullen omwonenden en andere betrokken geïnformeerd worden door middel van brieven en bijeenkomsten (indien mogelijk i.v.m. Covid-19).

Over OML
OML BV draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio Midden-Limburg en doet dit in samenwerking met gelieerde partijen, bedrijfsleven en overheden. OML B.V. heeft de volgende kerntaken: ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen, acquisitie van bedrijven en sales van bedrijventerreinen, locatie- en gebiedsontwikkeling alsmede advisering bij ruimtelijk-economische vraagstukken. OML heeft percelen te koop op de bedrijventerreinen: Businesspark Midden-Limburg in Echt, Windmolenbos en Zevenellen in Haelen, De Schroof, De Hanze, Boven de Wolfskuil, De Grinderij en Oosttangent in Roermond.

foto:

links; mevrouw Angely Waajen, Wethouder gemeente Roermond

rechts; de heer Hans Coppus, directeur OML BV