Reactie op brief Dorpsraad Buggenum/werkgroep Milieu

Reactie op brief Dorpsraad Buggenum/werkgroep Milieu

Op 15 januari jl. heeft de Dorpsraad Buggenum een brief gestuurd aan ons college, de gemeenteraad, aan de dorpsgenoten en inwoners van Midden-Limburg over de afvalverwerking op Bedrijvenpark Zevenellen en de ontwikkelingen op Zevenellen in het algemeen. De dorpsraad maakt zich daarbij onder andere zorgen over de invloed die de ontwikkelingen op Zevenellen gaat hebben op het dorp Buggenum en de omgeving. Daarbij doet de Dorpsraad uitspraken over (de procedures rondom) vergunningen, over de gemeente Leudal, de provincie Limburg en over nieuwvestigers.

Als gemeente hebben we begrip voor de zorgen die er geuit worden en staan we open voor vragen en suggesties. Daarbij willen we goed communiceren over wat er wel en juist niet gaat gebeuren. Juist ook voorafgaand aan formele procedures. De gemeente Leudal hecht aan samenspel met de samenleving. Tegelijkertijd hebben we ook ‘gewoon’ de wet te handhaven. Die bepaalt het kader, waarmee we met z’n allen van doen hebben: de gemeente, de provincie, de nieuwvestigers, omwonenden, dorpsraden, vertegenwoordigers van flora en fauna, recreatie & toerisme en anderen. Bijgevoegd vindt u de brief waarbij we ingaan op de gestelde vragen van de dorpsraad.

klik hier om de brief te lezen.