Rotondes voor verbetering bereikbaarheid

Rotondes voor verbetering bereikbaarheid

Samen met OML en WBCZ (World Biobased Centre Zevenellen) heeft de gemeente Leudal een verkeersonderzoek voor bedrijvenpark Zevenellen laten uitvoeren. Zij hechten aan een goede bereikbaarheid en vestigingsklimaat voor bedrijven die zich hier op termijn vestigen. Een goed woon-werkklimaat en leefklimaat voor toekomstige bedrijven, hun medewerkers én omwonenden, staan hierbij voorop. Volgens het verkeersonderzoek zorgt de aanleg van twee rotondes op de Roermondseweg voor een goede en veilige doorstroming en bereikbaarheid. Lees verder.

Het plan is om een rotonde aan te leggen aan de noordkant, bij de aansluiting van de Roermondseweg met de Berikstraat. Aan de zuidkant zou op de Roermondseweg een rotonde moeten komen iets voorbij de aansluiting met de Broekweg (zie kaartje). De aanleg van de rotondes is voorzien in 2021.  Voor de definitieve infrastructuur met betrekking tot de bereikbaarheid en veiligheid rondom Zevenellen wordt nog een bewonersbijeenkomst georganiseerd. De getoonde afbeelding is een impressie en een voorlopig ontwerp. Tijdens de informatie bijeenkomst zal een definitief ontwerp besproken worden en meer inzicht gegeven worden in het hoe en waarom. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Over weg én water
Zevenellen is prima bereikbaar over de weg en óók over water. De aanwezige haven biedt directe aansluiting op de Maas en is toegankelijk voor categorie V schepen (groot Rijnschip met laadvermogen van 2160 tin). Bij de haven is ruimte voor meerdere, zogenaamde watergebonden kavels. Ideaal voor bedrijven die de haven willen gebruiken voor aan- en/of afvoer van materialen/goederen over water.

Zowel OML als WBCZ zijn blij dat de Economic Board Leudal de ontwikkeling van de haven op de economische agenda heeft gezet.  De Economic Board bestaat uit zestien vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de gemeente Leudal. “Alles wat per boot kan worden aan- of afgevoerd, ontlast immers de infrastructuur in de omgeving en daarmee voor de omwonenden. “Daarnaast geeft het ook een impuls aan de noodzakelijke verduurzaming waar we onze verantwoordelijkheid voor moeten nemen.”

Bedrijvigheid en ontspanning
Bijzonder is dat bedrijvigheid en ontspanning op deze locatie samen kunnen blijven gaan. De mogelijkheid tot recreëren blijft bestaan. Dit gaat niet verloren ná het in gebruik nemen van het bedrijventerrein