Uitbreiding bouwvlak Bedrijventerrein Zevenellen

Uitbreiding bouwvlak Bedrijventerrein Zevenellen

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) is gestart met de herontwikkeling en verkaveling van bedrijvenpark Zevenellen. Het bedrijventerrein is voorzien van een bouwvlak. Binnen dit bouwvlak mogen gebouwen worden gevestigd. In dit bouwvlak zit een inham aan de Roermondseweg. OML heeft aan de gemeente gevraagd of ze deze situatie mogen aanpassen. Met de aanpassing van het bouwvlak wordt het bedrijventerrein met ongeveer 5.900 m2 vergroot. Dit is ongeveer de grootte van één voetbalveld. Het college heeft besloten om principe medewerking te verlenen aan de voorbereiding tot wijziging van het bestemmingsplan. Dit om de uitbreiding van het bouwvlak mogelijk te maken.

De bouwvlakbegrenzing van bedrijvenpark Zevenellen te Haelen ligt sinds eind vorige eeuw voor het gedeelte waar de aanpassing is gewenst, op de huidige plek. Logisch, omdat er een elektriciteitscentrale aanwezig was en het bestemmingsplan voor dit deel van het bedrijventerrein conserverend van aard is/was. In de daarna volgende bestemmingsplannen (bestemmingsplan Omleiding Maascentrale en bestemmingsplan bedrijventerrein Haelen) is deze insteek behouden en de bouwvlakgrens niet gewijzigd.

Nieuwe situatie
De energiecentrale is inmiddels verdwenen. Er is een nieuwe verkaveling gemaakt, zodat toekomstige bedrijven zich op Zevenellen kunnen vestigen. De aanpassing van het bouwvlak maakt het mogelijk het bedrijventerrein optimaal te gebruiken. Dit omdat er ook binnen het bestaande bouwvlak beperkingen zijn, waaronder de aanwezigheid van (hoogspannings)leidingen. Het aanpassen van het bouwvlak kent geen beperkingen (m.u.v. (hoogspannings)leidingen) voor ander gebruik dan bouwen.