Week 23: Werkzaamheden op Bedrijvenpark Zevenellen

Week 23: Werkzaamheden op Bedrijvenpark Zevenellen

Laatste fase bouwrijp maken Bedrijvenpark Zevenellen: asfalteren
De laatste fase van het bouwrijp maken gaat beginnen. Dit betekent dat we de wegenstructuur, waarvan de ondergrond inmiddels is aangelegd, gaan asfalteren.

Het aanbrengen van het asfalt vindt plaats:

–       vanaf donderdag 10 juni 2021 (week 23) tot en met begin volgende week (week 24) en

–       vanaf dinsdag 6 juli 2021 gedurende enkele dagen.

De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 uur ’s ochtends en 17.00 uur ’s middags.

Materiaal
De ondergrond van de nieuwe wegenstructuur op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen is gemaakt van teervrij freesasfalt. Dit freesasfalt is een restproduct: afkomstig uit het opbreken van wegen elders. Dit freesasfalt hergebruiken we op Bedrijvenpark Zevenellen. Voor ons een belangrijk milieu-aspect. Daarmee en op andere manieren, willen we als OML onze verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid en circulariteit nemen: voor onszelf, voor de toekomstige vestigers en voor de omgeving. Lees ook https://oml.nl/over-oml/oml-duurzaamheid-en-circulariteit/.

Het aanbrengen van het asfalt op de teervrije ondergrond in drie lagen aan:

–       de onderlaag;

–       de middenlaag en

–       als laatste de afwerklaag.

Werkwijze en mogelijke hinder
Asfalt wordt bij hoge temperaturen, boven de honderd graden, op het bedrijvenpark aangevoerd om het goed te verwerken. Zolang het asfalt nog warm is kan het vervormen maar plakt het ook nog. Loop, fiets of rijd er dan nog niet over. Dat voorkomt een hoop ergernis bij de wegenbouwers, maar ook bij u zelf! De walsen die het asfalt dicht en vlak maken worden met water natgehouden. Daardoor ontstaat er stoom bij het verdampen op het hete asfalt. Op uw gezondheid heeft het echter geen invloed. Evenmin als de geur van het hete asfalt. Als u de geur niet prettig vindt, adviseren wij u de ramen en deuren te sluiten in de genoemde periodes. Zodra het asfalt is afgekoeld ruikt u niets meer en kunt u de ramen weer openzetten. Wij verwachten geen geluidsoverlast van de machines.

Huidige en toekomstige werkzaamheden voormalig Attero-terrein:
Het voormalig Attero- terrein is later dit jaar aan de beurt voor het verder bouwrijp maken. Momenteel ontmantelt Bloem Group het voormalige kantoorpand van Attero (vroeger de PLEM) circulair. Direct na de zomer staat het slopen van het pand op de agenda. Evenals het slopen van het ondergrondse koelwaterkanaal, de voormalige bunker en de brandweerkazerne. Uiteraard houden wij u van deze werkzaamheden op de hoogte. Lees hier meer over op: https://oml.nl/actueel/sloop-en-sanering-attero-terrein-bloem-group-aan-de-slag/ .

Heeft u vragen? Strukton en OML zijn voor u bereikbaar:
Strukton BV voert de asfalteerwerkzaamheden. Voor noodsituaties tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij de Pascal Ridderbeks via telefoonnummer 06 – 30 60 37 47.

Mocht u vragen hebben, of anderszins in contact willen treden met OML kunt u bellen met 0475 -42 62 42 of een mail sturen naar info@oml.nl.

Bouwwerkzaamheden volgen via BouwApp
Wilt u de bouwwerkzaamheden volgen? Dat kan via de Bouwapp. Deze is te downloaden via uw telefoon of tablet óf te raadplegen via de website https://debouw.app/projects/duurzaam-bedrijvenpark-zevenellen/updates.

Mocht u interesse hebben in de digitale nieuwsbrief van OML/ Zevenellen: meld u dan aan via info@oml.nl.