Bescheidenheid en ook trots
Wethouder Piet Verlinden: “Samenwerking sleutel voor economische groei”

Medio juni draagt wethouder Piet Verlinden (gemeente Leudal) het wethouderstokje over.
Na twintig jaar wethouderschap, waarvan vijftien jaar samenwerking met Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML), vindt hij het tijd voor de jongere generatie. Tijd voor een terugblik op economische ontwikkelingen in Midden-Limburg en met name in Leudal. Wethouder Verlinden: “Ik ben groot voorstander van samenwerking, het is de sleutel van economische groei. OML is hét vehikel.”

Verlinden, in Heel geboren en in Grathem opgegroeid, is sinds 1994 actief in de politiek: in het begin als raadslid en sinds 2002 als wethouder. Eerst van de toenmalige gemeente Heythuysen en vanaf 2007 van de fusiegemeente Leudal. In 2018 kondigde hij al zijn laatste termijn in de politiek aan. Dat moment is nu, eind mei, bijna daar. Nog twee weken geniet Verlinden van het wethouderschap. Dat genieten is wel duidelijk: rustig ogend, nadenkend en glimlachend bij de verhalen die hij deelt. Dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk was. “Wat je voor de een goed doet, wekt bij de ander weerstand op. Als we sommige keuzes niet hadden genomen, hadden we misschien minder weerstand gehad. Maar tegelijkertijd ‘stilstand is achteruitgang’. En wat ik wezenlijk vind: die keuzes heb ik niet alleen genomen. Die namen we altijd in gezamenlijkheid. “

Samen
Dat ‘samen’ kenmerkt Verlinden. Niet alleen wat betreft OML maar ook op andere gebieden. Verlinden: “Met elkaar in gesprek zijn, luisteren naar elkaar, zaken delen. Dat heeft al heel veel waarde. Ook voor bestuurders onder elkaar. Van dat gesprek pluk je de vruchten. Samenwerking heeft in zich dat je ‘samen’ wat doet. Dat doet OML op een uitstekende manier. OML is actief bezig om bedrijven te faciliteren die zich in onze regio Midden-Limburg willen vestigen. Ik vind het fijn als ik door de regio rijd en een bord van OML zie met de tekst ‘Te koop bedrijfskavels’.” OML is goed zichtbaar. Zo, en op andere manieren, draagt OML bij aan het verbeteren van de economische structuur en het vestigingsklimaat in de regio Midden-Limburg. En daar hoort ook het streven naar de juiste leefbaarheid op het gebied van wonen, leren, werken, shoppen, recreatie & toerisme bij. “OML is daarbij hét vehikel”, aldus Verlinden. “Zij hebben de kennis, kunde, expertise én snelheid ten aanzien van ontwikkelingen van bedrijventerreinen én ze hebben dat ook bewezen.”

Bouwbord Zevenellen: Een van de OML borden in de regio.

Leudal medeaandeelhouder OML
Verlinden praat daarbij over een periode van vijftien jaar. Leudal is vanaf het ontstaan van de fusiegemeente in 2007 een van de aandeelhoudende gemeenten van OML. Naast momenteel de gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren en Maasgouw. “Vijftien jaar samenwerking is ook een heel lange periode. Daar hebben zeker moeilijke periodes tussen gezeten. De laatste jaren is deze samenwerking met het team van OML, onder leiding van directeur Hans Coppus, echter zeer stabiel en constructief gebleken.”

Regie op ontwikkelingen: in het belang van de regio
Ondanks die moeilijke periodes spreekt Verlinden dan ook ‘alom tevredenheid’ uit over de samenwerking met OML. “Met OML houd je als gemeente regie op de ontwikkelingen die plaatsvinden.” Bij gebieds-ontwikkelingen spelen velen facetten een rol. OML weet de weg in procedures die doorlopen moeten worden, zorgt voor financiering van het geheel, beoordeelt onderzoeken en selecteert het juiste bedrijf voor de juiste plek. De vraag naar bedrijfskavels was de afgelopen jaren groot en die tendens zet zich voort, gezien de vele aanvragen die OML ontvangt. Daarnaast hecht Verlinden zeer aan het gesprek. Net zoals OML: met ondernemers, de omgeving en andere stakeholders. Dit levert een hoger rendement en betere beleving bij de mensen.

OML zorgt tevens voor de oprichting van parkmanagement Zevenellen. OML beheert de startfase en daarna gaat het over naar de bedrijven op het terrein. “Dat hoeven wij niet te doen. Dat doet OML voor onze gemeente”, aldus Verlinden.

Verlinden wil daarbij zijn eigen mensen absoluut niet te kort doen. “Als we dit als gemeente allemaal zelf zouden moeten doen, kunnen we er nog wel paar mensen bij zetten. Met OML hebben we als deelnemende gemeente een BV die het werk voor ons doet en daarvoor uitstekend toegerust is. En, waar nodig, de kennis en kunde weet te vinden. Bovendien, met onze gezamenlijkheid spreiden we risico’s, zodat ondernemers binnen de regio kunnen (blijven) ondernemen.”

“OML als vehikel”
Verlinden is ervan overtuigd dat de gemeente Leudal met OML ‘een prima vehikel’ heeft voor ontwikkelingen van bedrijventerreinen, revitalisering en eventueel ook nog met vastgoed. “Plekken kopen, transformeren en nieuwe ontwikkelingen realiseren, dat zie ik ons als gemeente nog niet zo gemakkelijk doen.” De gemeente heeft vooral een toetsende rol en OML een ontwikkelende rol. “Dat tonen ze op een hele goede manier aan. Niet alleen op Zevenellen met Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen, maar ook bij omliggende gemeente, zoals Echt-Susteren en Roermond. Dat is prima. Onze mensen uit Leudal werken daar ook. En dat draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio, die we een bepaalde identiteit willen meegeven: ”Het best haalbare.”

Diverse bedrijven en laag werkeloosheidspercentage
Daarbij mag Leudal met tevredenheid kijken hoe ze er economisch voor staan: Leudal is divers in de bedrijven die zijn aangetrokken én zich gevestigd hebben. Daarnaast kent Leudal een laag werkeloosheidspercentage, zelfs als het in de economie slechter gaat. En als een bedrijf dan naar een andere plek of gemeente gaat? Het juiste bedrijf op de juiste plek, is het credo van OML én van Verlinden.

Zoektocht naar de beste locatie
Zo is Verlinden blij dat Dimass aan ‘een prima plek’ is geholpen. Dimass werkt in een 24-uurs economie en is gespecialiseerd in fijnmazige distributie, fulfilment genaamd. Fulfilment is vooral het verwerken van online bestellingen van consumenten. Van verspreid over zeventien locaties gaan ze naar één plek: op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen. Met de clustering op één locatie neemt het aantal vrachtbewegingen in de omgeving fors af. Dat levert ook nog eens grote besparingen op met intern transport en heeft een positief effect qua CO2. Op Zevenellen kunnen ze zelfs nog verder groeien: van zo’n 120 medewerkers naar 200. Hiervoor zoeken ze nog nieuwe medewerkers.

(foto nieuwe pand Dimass op Zevenellen)

Meest trots op
En dat brengt Verlinden ook bij hetgeen waar hij het meest trots op is voor de gemeente Leudal: “De keuze, de transformatie op Zevenellen om biobased, circulair en duurzaam te gaan ondernemen. Het is zeker nog niet klaar, maar deze tijd geeft wel het beste aan dat duurzaamheid en circulariteit noodzakelijk zijn. Ik ben me terdege bewust dat er ook weerstand tegen Zevenellen is. Ik denk dat we in de toekomst met meer trots naar Zevenellen kijken als we zien wat daar is gerealiseerd. Daarin hebben we als gemeente een taak: dat we dát doen wat we hebben afgesproken én waar nodig handhaven. Daar valt of staat alles mee.”

Een trots overigens waarin veel partijen kunnen meedelen. Zo was het Bestemmingsplan Bedrijventerrein Haelen, het huidige Bedrijvenpark Zevenellen, in 2013 een hamerstuk voor alle politieke partijen, vertelt Verlinden. Daarnaast is de keuze als gethematiseerd bedrijventerrein met een hoge(re) milieucategorie, ook in gezamenlijkheid met de regio met de andere aandeelhouders van OML gemaakt: Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren en Maasgouw.

“Zevenellen is een plek waar geld verdiend kan worden. Al die investeringen brengen de nodige werkgelegenheid met zich mee. Daarvan kunnen velen een boterham eten. Net zoals toendertijd bij de PLEM. En dan zijn er nog de leges-opbrengsten voor de gemeente en de jaarlijkse onroerendezaakbelasting. Daar kun je wat mee doen in je gemeenschap.” Net zoals OML nu al doet met een deel van de winsten van de grondverkopen: deze zet zij in voor vergroening en verduurzaming en ook voor andere zaken. Alles voor een goed vestingsklimaat voor bedrijven én hun omgeving.

Groene Long op Bedrijvenpark Zevenellen

Plek voor lokale en regionale bedrijven
Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen (DMBZ) is het deel op Zevenellen dat in handen is van OML. Alle (potentiële) toekomstige bedrijven daar komen, op één bedrijf na, uit de vijf aandeelhoudende gemeenten. Verlinden noemt DMBZ een belangrijk bedrijventerrein voor de economische en duurzame ontwikkeling van de gemeente Leudal en nakomende generaties. “Fijn om voor hen wat achter te laten.” Zevenellen sluit ook naadloos aan bij de ambitie van de gemeente Leudal om de duurzaamste gemeente van Midden-Limburg te zijn. Overigens niet alleen een ambitie: Leudal is dat al.

Team
Verlinden benadrukt graag de waarde van de ambtenaren: “Een wethouder, bestuurder is in grote mate afhankelijk van goede advisering en steun vanuit de ambtenaren. En daar prijs ik me gelukkig mee.” Een team dat ook nauw samenwerkt met het team van OML. Zo ligt binnenkort het nieuwe ondernemingsplan van OML ‘Flexibiliteit en Verbinding 2022 – 2026’ voor in de aandeelhoudersvergadering: opgesteld in intensieve samenwerking met bestuurders en ambtenaren van de aandeelhoudende gemeenten. Luisteren naar elkaars argumenten en op basis daarvan beslissingen nemen.

Blik op de toekomst
‘Stilstand is achteruitgang’, deelde Verlinden al in het gesprek. En dat typeert hem: vooral de blik vooruit. Zelfs nu zijn afscheid nadert, deelt hij volop ideeën voor de toekomst. Maar daarbij zegt hij ook nadrukkelijk: “Dat is aan mijn opvolger.” Zo zou OML ook van betekenis kunnen zijn voor Bedrijventerrein Arenbos (Heythuysen) en bij de uitbreiding van het bedrijventerrein Ittervoort. Daar is OML nu nog niet bij betrokken. En als Verlinden het voor het zeggen zou hebben, groeit het aantal aandeelhouders van OML. Verlinden: “Ik vind het juist sterk als je vanuit de regio in gezamenlijkheid naar de economische ontwikkeling kijkt en met z’n allen via OML zou ontwikkelen.” Met name Noord- en Zuid-Limburg kennen lange wachtlijsten. En ook in Leudal ligt, net zoals in de rest van Limburg en Nederland, grond niet voor het oprapen. OML biedt oplossingen voor bedrijven die willen veranderen of groeien en kijkt naar het belang van de regio. “Bij OML hebben we de mensen en gaan de zaken op een uitstekende manier. Laten we het vooral ook daar beleggen. Juist met het oog op de toekomst waar nog genoeg opgaven liggen, onder andere met revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en invulling van plekken die vrijkomen.”

En de toekomst van Verlinden? Hij gaat genieten van zijn pensioen: meer tijd voor zijn familie en in het bijzonder zijn kleinkinderen, een potje tennis en ongetwijfeld ook nog de nodige politieke gesprekken nu zijn dochter sinds kort ook in de politiek actief is.

***************************************************************************************************************************************************************************

Waardering OML voor wethouder Verlinden
Bijzonder cadeau voor bijzondere samenwerking

Met een bijzonder cadeau spreekt Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV haar waardering uit. “Wethouder Piet Verlinden van de gemeente Leudal heeft zich altijd ingezet voor duurzaamheid en circulariteit. Daar gaat OML ook voor”, zegt Hans Coppus, directeur OML. “Hij heeft zich ook met ziel en zaligheid ingezet voor OML en Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen. We hebben dat als zeer prettig ervaren. Het succes van OML is het succes van het OML-team én van de vijf aandeelhouders en de bijbehorende ambtenaren. “

Bij dat afscheid hoort een passend cadeau: gemaakt van grondstoffen uit eigen gemeente en zelfs met de wortels in Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen. Een pen, gemaakt van essenhout afkomstig van omgewaaide bomen op Zevenellen. Natuurlijk in een duurzame verpakking.

Verlinden: “Een echte Zevenellen-pen! Wat een mooi en leuk idee. Ik zal het met trots gebruiken.”