Zandbergen, grondwerken en meer

Zandbergen, grondwerken en meer

Zandbergen, grondwerkmachines en meer

De twee grote, gele zandbergen vallen op als je over de Roermondseweg rijdt. En zo zijn er met enige regelmaat vrachtwagens en grondwerkmachines op het Zevenellen-terrein actief. Wat zij daar doen? We nemen u graag mee.

“Het Zevenellen-terrein van OML langs het spoor kent diverse hoogteverschillen,” vertelt John Giesen, consultant gebiedsontwikkeling OML. “Om de bouwwerkzaamheden straks zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, is een vlak terrein van belang. Daarvoor is zand nodig, zoals de twee, grote gele zandbergen die er nu nog liggen.“ Ook op het WCBZ-terrein zijn grondwerkzaamheden bezig. Jan Janssen, kwartiermaker World Biobased Centre Zevenellen vertelt waarom. “Op het terrein is nog de koelwatervoorziening van de voormalige Willem-Alexander-centrale aanwezig. Deze voorziening dempen we gedeeltelijk: een deel voor natuurontwikkeling zoals een groenstrook voor patrijzen, en een deel richten we opnieuw in als waterdepot voor opslag van overtollig water van toekomstige bedrijven. Daarnaast halen ook wij de niveauverschillen uit de grond en maken we het terrein bouwrijp voor de nieuwkomers”. Zoals met de voorbereidingen voor de infrastructuur op het terrein. Ten zuiden van het industrieterrein vormen we een bezinkingsreservoir voor water vanaf het industrieterrein. Dit komt de grondwaterstand en de natuur daar ten goede en loopt niet direct de Maas in.”

Stikstof en PFAS: daar waar het kan gaan we door
“Natuurlijk houden de aanpak van de stikstof en PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen, door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen) ons ook bezig”, benadrukken beide heren. John: “We kijken iedere keer weer wat kunnen we nu doen, waar liggen nu de mogelijkheden. Daar waar het kan, gaan we door op een veilige en verantwoorde manier. Tegelijkertijd lukt/kan dat op onderdelen niet. En zoeken markt en overheid samen naar betere oplossingen.

Aanleg nieuwe wegen op het terrein
Andere bedrijvigheid op het Zevenellen-terrein is de aanleg van nieuwe wegen. Deze wegen zijn nodig om de bedrijven die zich daar gaan vestigen goed en veilig bereikbaar te maken. Diverse machines gaan hiervoor op het terrein aan het werk. Te denken valt aan graafmachines en vrachtauto’s. Daarnaast vindt ook aanvoer van materialen, zoals voor de riolering, plaats via de Roermondseweg.

Verbetering bereikbaarheid Zevenellen-terrein’
Daarnaast kijken de grondeigenaren op Zevenellen in overleg met de gemeente Leudal ook naar de aansluiting op het bestaande wegennet, zoals de Roermondseweg. Meer hierover leest u in het artikel ‘Verbetering bereikbaarheid Bedrijvenpark Zevenellen’, elders in deze nieuwsbrief.

Heeft u vragen over werkzaamheden?
Neem dan contact op met:
– John Giesen, OML, T 0475 – 426 242, M 06 – 13 45 29 35, giesen.j@oml.nl
– Jan Janssen, WBCZ, M 06 – 53 84 21 61, janjanssen@brendaris.nl