Locatie- en gebieds­ontwikkeling

Locatie- en gebieds­ontwikkeling

OML ontwikkelt gebieds- en locatieconcepten die zorgen voor een juiste segmentering van werklocaties en clustering van elkaar versterkende bedrijvigheid.

Locatie- en gebiedsontwikkeling

Hieronder verstaat OML de integrale benadering waarbij niet naar één aspect wordt gekeken, maar naar alle aspecten in samenhang. Het uiteindelijke resultaat moet voldoen aan een goede ruimtelijke ordening.

Bedrijventerrein De Hanze (Herten/Roermond)

Revitalisering

Bestaande locaties krijgen op deze manier nieuw leven ingeblazen en worden weer aantrekkelijk en vitaal gemaakt voor de markt. Bij voorkeur worden private en publieke partijen samengebracht om revitalisering van private kavels mogelijk te maken.

Revitalisering dient twee doelen: het zorgen voor een goed vestigingsklimaat (economische invalshoek) en het zorgvuldig omgaan met de beperkt beschikbare ruimte in Midden-Limburg (ruimtelijke invalshoek). Een zeer belangrijk aspect is duurzaamheid. Hierbij kijken we zeer zorgvuldig naar het juiste bedrijf op de juiste locatie zodat een bedrijf én een locatie toekomstbestendig zijn en blijven.

Businesspark Midden-Limburg (Echt-Susteren)
Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen (Haelen/Leudal)

Strategische verwervingen

Strategische verwerving kan gedaan worden op een moment dat zich, passend binnen de doelstelling aan OML, een kans voordoet om gronden aan te kopen op een strategische locatie. Dit terwijl toekomstige gebruikers misschien nog niet in beeld zijn , dan wel de beoogde (financiële) partners niet in staat zijn snel en adequaat op de mogelijkheid te reageren. Door (financieel) te participeren heeft OML directe invloed op de ontwikkeling én het eindresultaat.