Over OML

OML werkt voor en met bedrijven in de breedste zin, van zzp tot multinational en van landbouw tot dienstverlening.

Missie en Visie

OML draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio Midden-Limburg en doet dit in samenwerking met gelieerde partijen, bedrijfsleven en overheden. OML streeft naar de juiste leefbaarheid op het gebied van wonen, leren, werken, shoppen, recreatie & toerisme. Daarbij wordt gekeken naar een groter gebied dan de aandeelhoudende gemeenten van OML. Daarnaast wordt rekening gehouden met maatwerk bij het creëren van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven op het gebied van het aanbod, de prijs, de kwaliteit en de segmentering. OML werkt voor en met bedrijven in alle branches, van zzp tot multinational en van landbouw tot dienstverlening. OML richt zich daarbij vooral op de samenwerking en kansen tussen bedrijven.

Wat doet OML

OML draagt bij aan de economische ontwikkeling van Midden-Limburg en streeft daarbij naar een verbetering van de leefbaarheid. Onze toegevoegde waarde zit in het creëren van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en hun omgeving. Concreet betekent dit dat wij ervoor zorgen dat de regio aantrekkelijk is voor bestaande én nieuwe bedrijven en dat bedrijven die zich in onze regio willen vestigen de juiste huisvesting op de juiste plek vinden. De vijf Midden-Limburgse gemeenten, Leudal, Maasgouw, Roermond, Echt-Susteren en Roerdalen zijn aandeelhouder van OML.

OML zorgt voor procesbegeleiding, advisering en bemiddeling.
Bedrijventerrein Boven de Wolfskuil, Kantoor OML in Businesscenter Roerpoort (Herten/Roermond)

Werkwijze

De verkoop van bouwkavels aan bedrijven staat centraal. Middels flexibele verkaveling worden de kavels op maat aangeboden, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de klant. Vindt u niet het door u gewenste formaat kavel? Laat het ons weten en wij zoeken naar mogelijkheden! Daarbij blijft de dienstverlening niet alleen beperkt tot de feitelijke verkoop van de kavel. Zaken als procesbegeleiding, advisering en bemiddeling bij vergunningaanvragen behoren ook tot de service.

Missie en Visie

Hiernaast vindt u het ondernemingsplan van OML en de laatste jaarverslagen.

Aanbestedingsbeleid

OML werkt met een aanbestedingsbeleid waarin de aanbestedingswijze van werken, diensten en goederen is vastgelegd. Naast deze tekst vind u het document waarin ons aanbestedingsbeleid is beschreven.

array(3) { ["title"]=> string(0) "" ["url"]=> string(23) "https://oml.nl/contact/" ["target"]=> string(0) "" }

Meer informatie
over OML?

Neem direct contact op met een van onze consultants