Over OML

OML werkt voor en met bedrijven in de breedste zin, van zzp tot multinational en van landbouw tot dienstverlening.

Missie en Visie

OML draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio Midden-Limburg en doet dit in samenwerking met gelieerde partijen, bedrijfsleven en overheden. OML streeft naar de juiste leefbaarheid op het gebied van wonen, leren, werken, shoppen, recreatie & toerisme. Daarbij wordt gekeken naar een groter gebied dan de aandeelhoudende gemeenten van OML. Daarnaast wordt rekening gehouden met maatwerk bij het creëren van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven op het gebied van het aanbod, de prijs, de kwaliteit en de segmentering. OML werkt voor en met bedrijven in alle branches, van zzp tot multinational en van landbouw tot dienstverlening. OML richt zich daarbij vooral op de samenwerking en kansen tussen bedrijven.

Wat doet OML

OML draagt bij aan de economische ontwikkeling van Midden-Limburg en streeft daarbij naar een verbetering van de leefbaarheid. Onze toegevoegde waarde zit in het creëren van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en hun omgeving. Concreet betekent dit dat wij ervoor zorgen dat de regio aantrekkelijk is voor bestaande én nieuwe bedrijven en dat bedrijven die zich in onze regio willen vestigen de juiste huisvesting op de juiste plek vinden. De vijf Midden-Limburgse gemeenten, Leudal, Maasgouw, Roermond, Echt-Susteren en Roerdalen zijn aandeelhouder van OML.

array(3) { ["title"]=> string(49) "OML - 25 jaar de grond voor een duurzame economie" ["url"]=> string(48) "https://www.youtube.com/watch?v=lXz23NiC0f4&t=7s" ["target"]=> string(0) "" }

Jubileumfilm: OML - 25 jaar de grond voor een duurzame economie

In 2023 jaar bestaat Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 25 jaar. Een bijzondere mijlpaal na een bloeiende start én – net zoals iedere ondernemer die wel kent – ook roerige jaren. In 25 jaar is er natuurlijk veel veranderd. Wat niet verandert: OML zorgt al die jaren voor een sterke economische positie van de regio. Dat zorgt voor goed wonen, werken én recreëren. In de nieuwe OML film nemen wij u graag mee voor een korte terugblik hoe het allemaal begon en waar we anno 2023 staan. En wat wij voor u kunnen betekenen. OML, grond voor een duurzame economie.

OML - 25 jaar de grond voor een duurzame economie
array(3) { ["title"]=> string(33) "OML Bedrijfsfilm voor ondernemers" ["url"]=> string(28) "https://youtu.be/9lujlmSTAC0" ["target"]=> string(0) "" }

OML Bedrijfsfilm voor ondernemers

Bij Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg maken we ons iedere dag sterk voor het verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven en het versterken van de economische structuur in Midden-Limburg. Met oog voor de omgeving. Het is niet voor niets onze lijfspreuk ‘Het juiste bedrijf op de juiste locatie’. Hoe wij dat doen ziet u terug in onze mooie bedrijfsfilm. Deze video laat u zien hoe we écht zijn. Want wij zijn OML en daar zijn we trots op!
Klik op de afbeelding om de bedrijfsfilm te starten.

OML Bedrijfsfilm voor ondernemers

Werkwijze + interactieve infographic

De verkoop van bouwkavels aan bedrijven staat centraal. Middels flexibele verkaveling worden de kavels op maat aangeboden, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de klant. Vindt u niet het door u gewenste formaat kavel? Laat het ons weten en wij zoeken naar mogelijkheden! Daarbij blijft de dienstverlening niet alleen beperkt tot de feitelijke verkoop van de kavel. Zaken als procesbegeleiding, advisering en bemiddeling bij vergunningaanvragen behoren ook tot de service.

Een grafische weergave van het gehele proces geven wij graag weer in de interactieve infographic van OML:

EEN GRAFISCHE WEERGAVE
Wij nemen u mee in het proces van idee van een nieuwe vestiger tot realisatie van de nieuwe werkplek. Wie is wanneer aan zet? Waar in het proces is inspraak mogelijk? Vestiger, OML, bevoegd gezag, omwonenden en andere belanghebbenden komen allemaal aan bod. Klik op de blauwe balken in de foto en ga met de muis over de tekst om meer informatie te verkrijgen over het specifieke onderwerp.

De Infographic bestaat uit 4 pagina’s, één hoofpagina en drie subpagina’s;
SAMEN VAN IDEE NAAR REALISATIE
1. Voorbereiding/Verkenning
2. Formele procedure
3. Realisatie

KLIK OP DE AFBEELDINGEN OM DOOR TE GAAN NAAR DE INTERACTIEVE INFOGRAPHIC

HOOFDPAGINA: SAMEN VAN IDEE NAAR REALISATIE

SUBPAGINA 1: VOORBEREIDING VERKENNING

SUBPAGINA 2: FORMELE PROCEDURES

SUBPAGINA 3: REALISATIE

OML zorgt voor procesbegeleiding, advisering en bemiddeling.
Bedrijventerrein Boven de Wolfskuil, Kantoor OML in Businesscenter Roerpoort (Herten/Roermond)

Missie en Visie

Hiernaast vindt u het ondernemingsplan van OML en de laatste jaarverslagen.

Aanbestedingsbeleid

OML werkt met een aanbestedingsbeleid waarin de aanbestedingswijze van werken, diensten en goederen is vastgelegd. Naast deze tekst vind u het document waarin ons aanbestedingsbeleid is beschreven.

array(3) { ["title"]=> string(15) "Contactformuler" ["url"]=> string(23) "https://oml.nl/contact/" ["target"]=> string(6) "_blank" }

Meer informatie
over OML?

Wilt u graag een afspraak maken? Wilt u iets melden of iets vragen? Wilt u één van onze consultants spreken?
Stuur het contactformulier in en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via 0475-426242,

Onze openingstijden zijn: maandag tot en met donderdag, van 08:30-17:00 uur.

Klik hier voor het contactformulier:

Contactformuler