Bedrijventerrein de Hanze / Fase 1 volledig uitgegeven

Een hoogwaardige uitstraling

Bedrijventerrein de Hanze biedt ruimte voor het realiseren van doelmatige bedrijfsgebouwen. Het terrein ligt dicht tegen de stadskern van Roermond.

Uitstekende zichtlocaties dichtbij de stadskern van Roermond en groeikern Herten

LET OP: Bedrijventerrein De Hanze Fase 1 is volledig uitgegeven. OML maakt momenteel plannen voor de ontwikkeling van De Hanze Fase 2. Informeert u naar de mogelijkheden via 0475-426242 of info@oml.nl

Bedrijventerrein ‘De Hanze’ is het meest noordelijke deel van Zuidelijke Stadsrand en ligt ingeklemd tussen de Rijksweg en de spoorlijn Roermond-Echt. Parallel aan de spoorlijn ligt de A73, waarvan de toe- en afrit op slechts 1,5 km van het plangebied is gelegen.

De langgerekte vorm van het plangebied heeft veel zichtzijden. In principe dienen alle panden daarom alzijdig ontworpen te worden. Uw onderneming komt hier goed in beeld. De kavels worden ontsloten via een zogenaamde middenweg ontsluiting. Verkaveling is in flexibel waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de ruimtebehoefte van de ondernemer.

Binnen het plangebied is ook voorzien in kleinere kavels van ca. 2.000 m2 die zijn gelegen aan een U-vormig ontsluitingsweg. De gronden zijn bestemd voor de uitoefening van bedrijfsactiviteiten in de categorie 2 t/m 3. De maximale bouwhoogte bedraagt 15 meter. Het bebouwingspercentage is maximaal 60%.

Bedrijventerrein de Hanze, Herten/Roermond
Bedrijventerrein de Hanze, Herten/Roermond

Flexibele verkaveling

OML hanteert in principe flexibele verkaveling, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de ondernemer. De verkavelingstekening geeft een indicatie van de verkaveling weer en is slechts bedoeld om een impressie van de mogelijkheden te geven.

Het beeldkwaliteitsplan, dat is opgemaakt voor fase 1 van Bedrijventerrein de Hanze, biedt potentiële kopers en hun architecten richtlijnen met betrekking tot het minimale beeldkwaliteitsniveau t.a.v. de stedenbouwkundige opzet, architectuur van de bebouwing en de inrichting van de bedrijfspercelen.

Voor het bestemmingplan verwijzen wij naar: www.ruimtelijkeplannen.nl

Aanvullende informatie

In de downlaods treft u de verkavelingstekeningen van Bedrijventerrein de Hanze Fase 1 en Fase 2 aan, alsmede de verkoopinformatie. Fase 2 is op dit moment (2019) nog niet bouwrijp.

Voor het bestemmingsplan verwijzen wij u naar: www.ruimtelijkeplannen.nl

Bedrijventerrein De Hanze, Herten/Roermond
array(3) { ["title"]=> string(0) "" ["url"]=> string(23) "https://oml.nl/contact/" ["target"]=> string(0) "" }

Meer informatie of interesse?

Neem direct contact op met een van onze consultants