werken bij OML BV

Onderdeel uitmaken van ons team?
Hieronder vind je onze actuele vacature.

werken bij OML BV

Functiebenaming: Gebiedsontwikkelaar

Organisatie: Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)          

Formatie-omvang: 1 FTE (= 36 uur/week te verdelen over )

Ingangsdatum: In onderling overleg

 

OML is op zoek naar een 𝙂𝙚𝙗𝙞𝙚𝙙𝙨𝙤𝙣𝙩𝙬𝙞𝙠𝙠𝙚𝙡𝙖𝙖𝙧. De juiste kandidaat heeft de nodige ervaring in het werkveld gebiedsontwikkeling. Hij/zij kan zelfstandig aan de slag en weet van de ‘hoed en de rand’. Projectmanagement weet hij/zij alles van en politieke gevoeligheid is vanzelfsprekend.
Ben jij de kandidaat die wij zoeken? Meld je dan direct en stuur je motivatiebrief – inclusief CV – (gericht aan OML BV, t.a.v. Dhr. J.T. Coppus) naar info@oml.nl.

 

Over Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg (OML)

OML staat haar mannetje in het veld door het duurzaam versterken van de economie in de regio Midden Limburg. Dit doet OML door middel van maatschappelijk verantwoord realiseren van ruimte voor bedrijfshuisvesting. Zij ondersteunt en stimuleert de economische ontwikkeling en samenwerking binnen de regio Midden Limburg. En gaat daarbij uit van de belangen van de aandeelhouders door middel van een actieve, uitvoerende en regisserende onderneming.

Over de Functie

Dit zijn je kerntaken:

 • Initiëren, organiseren én bewaken van locatie-, gebieds- en conceptontwikkelingstrajecten van zowel green- als brownfields ter ondersteuning van de economische ontwikkeling in Midden Limburg
 • Projectmanagement van lopende en toekomstige projecten.
 • Beheer van bedrijventerreinen in uitgifte bij OML.

Deze taken horen er bij:

 • Verzorgen van projectmanagement in locatie- gebieds- en conceptontwikkelingstrajecten, van grondverwerving tot aan uitgifte en overdracht
 • Verkennen van kansen en toetsen van de haalbaarheid hiervan voor nieuwe locatie-, gebieds- en conceptontwikkelingen op gebied van werklocaties.
 • Sparringpartner binnen en buiten de organisatie op gebied van locatie- en/of gebiedsontwikkeling.

Wat is je plaats binnen OML?:

Je rapporteert rechtstreeks aan de huidige gebiedsontwikkelaar bij OML, waarmee je nauw samen werkt. Binnen het compacte team van OML zijn de lijnen zeer kort. Dit betekent dat je met alle collega’s samen werkt. Je participeert om daarmee de doorontwikkeling van OML te continueren.

Wat breng je mee?:

Opleidingseisen:

 • Minimaal HBO Civiele Techniek of Bouwkunde
 • aangevuld met opleidingen/cursussen zoals  projectmanagement, planologie, planeconomie

Ervaringseisen:

 • 5 – 7  jaar werk ervaring in het taakgebied

Competenties en vaardigheden:

 • Integriteit: Je beheerst algemeen aanvaarde sociale, ethische en organisatienormen Je handelt naar eer en geweten en met besef van normen en waarden. Je bent hierop aanspreekbaar en je bent in staat om andere hierop aan te spreken en te stimuleren.
 • Klantgerichtheid: Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Hierbij geef je hoge prioriteit aan goede dienstverlening en klanttevredenheid.
 • Ondernemerschap: Signaleren van kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe producten/diensten en ernaar handelen. Denken en handelen vanuit ondernemersperspectief is belangrijk.
 • Samenwerken: Als team bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
 • Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door het uitspreken van meningen. Het maken van keuzes en het doorhakken van knopen.
 • Resultaatgerichtheid: Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om de bepaalde doelen te kunnen bereiken. Het gaat enerzijds om zaken zoals gestructureerd werken, goede plannen opstellen en werkzaamheden coördineren. Anderzijds gaat het om zaken zoals het zien van de grote lijnen, hoofdzaken scheiden van bijzaken en de juiste prioriteiten stellen.
 • Overtuigingskracht: Je weet argumenten op het juiste moment naar voren te brengen. Je richt je met argumenten tot de juiste personen. Je reageert niet verdedigend op negatieve reacties, maar vraagt naar de achterliggende argumenten. Je zoekt bij belangenconflict naar een oplossing waar alle partijen hun voordeel mee kunnen doen.
 • Onderhandelen: Je vertegenwoordigt met tact en diplomatie de belangen van OML, zodanig dat er een win/win situatie wordt bereikt.
 • Commerciële gerichtheid: Het signaleren en afwegen van kansen in de markt is je niet vreemd, zowel voor bestaande als nieuwe producten en diensten. Weloverwogen risico’s durven aangaan om commercieel voordeel te behalen is hier van belang. Je bent alert op de behoeften van de klant en weet ze te interesseren voor nieuwe producten. Je gebruikt daarbij je kennis van bedrijfsprocessen bij de klant om deze te interesseren.
 • Omgevingsbewustzijn: Je bent goed op de hoogte van vakinhoudelijke ontwikkelingen en andere relevante omgevingsfactoren. Deze kennis kun je vertalen en effectief benutten.
 • Creativiteit/verbeteringsgericht: Je bent in staat zowel intern als extern met originele oplossingen te komen voor problemen die met de functie verband houden. Je bedenkt nieuwe werkwijze  en komt met nieuwe en originele ideeën.

Overige vaardigheden

 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Politieke sensitiviteit, gevoel voor politieke verhoudingen
 • Analytisch vermogen
 • Sociale vaardigheden
 • Assertiviteit
 • Netwerker
 • Enthousiast
 • Aanpakker/ Stevige hands-on mentaliteit
 • Punctueel
 • Commercieel vaardig

 

GENERIEKE TAKEN

Resultaatgebied 1: Projectmanagement

 • Bewaking lopende en toekomstige projecten voor de aspecten scope, geld, organisatie, tijd, risico’s, informatie en kwaliteit.
 • Uitbesteden/aanbesteden, bewaken en toetsen relevante werkzaamheden om doelstellingen binnen project te behalen, zoals:
 • Grondverwerving;
 • Archeologische onderzoeken;
 • Explosievenonderzoeken;
 • Bodemonderzoeken;
 • Asbestinventarisaties;
 • Flora- en Faunaonderzoeken;
 • Inrichtingsplannen;
 • Stedenbouwkundige plannen;
 • Bestekken;
 • Overdracht aan gemeenten.
 • Het kunnen schakelen tussen projectsturing op abstract èn operationeel niveau waarbij de kritische details niet uit het oog verloren mogen worden.
 • Opstellen en bewaken vastgoed- en gebiedsexploitaties;
 • Adviseert over het opstellen door de gemeente van een planologische visie inzake bedrijventerreinen waarbij aandachtspunt is dat een bedrijventerrein een middel is en geen doel op zich. Flexibiliteit in ruimte (planologisch en fysiek) is daarbij van belang voor ondernemer.
 • Ondersteunt en begeleidt het proces van grondverwerving, zoals b.v. het verkennen van vraag en aanbod, het toetsen van aanbiedingen, het signaleren van problemen en het verkennen van alternatieven, het voorbereiden van transacties, etc.
 • Initieert initiatieven en adviseert de gemeente over een op te stellen gebiedsvisie dan wel masterplan voor een te revitaliseren locatie en de te nemen maatregelen.
 • Initieert en begeleidt de uitvoering van maatregelen ten behoeve van herontwikkeling van bestaand vastgoed en revitalisering.

Resultaatgebied 2: Verkennen kansen en toetsen haalbaarheid voor nieuwe locatie-, gebieds- en conceptontwikkelingen op gebied van werklocaties

 •           Op hoogte zijn van maatschappelijke en economische ontwikkelingen en deze vertalen naar kansen voor het werkgebied van OML.
 •           Signaleert en inventariseert gewenste veranderingen in de structuur, de inrichting en het functioneren van bestaande bedrijventerreinen.
 •           Bedenken/ontwikkelen van locatie –en gebiedsontwikkelingsconcepten.
 •           1e financiële verkenning/quick-scan van mogelijke kansen binnen werkgebied.
 •           Opstellen van grond- en gebiedsexploitaties zo mogelijk in combinatie met vastgoedexploitaties.

Resultaatgebied 3: Sparringpartner op gebied van locatie- en/of gebiedsontwikkeling

 •          Geeft gevraagd en ongevraagd advies binnen en buiten de organisatie
 •          Is back-up voor Sales afdeling voor locatie specifieke vragen

Wat bieden wij?

 • Fulltime job, 36 uur, waarbij doorgaans gewerkt wordt van maandag t/m donderdag, 9 uren per dag
 • Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Marktconform salaris
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder reiskostenvergoeding, onkostenvergoeding, vakantiegeld en eindejaarsuitkering
 • Inspirerende werkomgeving in een compact en zeer gedreven en veelzijdig team
 • Mogelijkheid jezelf te ontwikkelen